Byggmässan Göteborg

Illegal arbetskraft på var tredje arbetsplats

Jessica Löfström, grundare av Ansvar Säkerhet
Jessica Löfström, grundare av Ansvar Säkerhet, pratade på temat Göder du den organiserade brottsligheten? Foto: Anna Sjöström

Ansvar Säkerhet presenterade en årsrapport för 2022 på Byggmässan Göteborg. Den visar bland annat att nio av tio kontrollerade utländska företag har inte fullgjort sin anmälningsskyldighet gällande utstationering till Arbetsmiljöverket och var tredje arbetsplatskontroll avslöjar illegal arbetskraft.
Men verkligheten är värre än vad rapporten visar.

– Siffror och statistik i alla ära, det som inte syns i rapporten är historien bakom varje siffra, människan bakom varje siffra, det ska vi inte glömma, säger Jessica Löfström, grundare av gransknings- och säkerhetsföretaget Ansvar Säkerhet.

Rapporten för 2022 visar att arbetslivskriminaliteten är att omfattande problem, i både större städer och små orter. Den konstaterar också att på arbetsplatser med avvikelser upptäcks ofta flera brister.
– Vi vet också att det är värre i mindre företag och på mindre arbetsplatser, säger Jessica Löfström.

När det kommer till bakgrundskontroller av svenska företag tilldelas var tionde hög risknivå, och Ansvar Säkerhet avråder från samarbete med dem.

Kopplingar till kriminella nätverk

I de så kallade högriskbolagen fanns lönedumpning och bristande arbetsmiljö. I vissa fanns också kopplingar till kriminella nätverk, våldsbejakande extremism och åsidosättande av regelverk och bristande efterlevnad av kontraktsvillkor.

De mest förekommande avvikelserna är arbetsmiljöbrister (35 %), betalningsanmärkningar (20%) och annan historik i samband med företrädare (18%).
33% av de granskade bolagen tilldelades medelhög risk, 33% låg risk och 25% inga risker.

När det kommer till utländska bolag tilldelades 71% hög risk.
– Där handlar det framför allt om lönedumpning, varierande siffror på antalet anställda och förmodat skattebrott, säger Jessica Löfström.

v Mattias Eklöf, operativ chef på Ansvar Säkerhet, Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse AB, Klas Friberg, tidigare Säpo-chef och som nu sitter i styrelsen för Ansvar Säkerhet och Cecilia Strandberg, jurist och specialist sund konkurrens, Göteborgs stad, och Jessica Löfström, grundare av Ansvar Säkerhet.
Mattias Eklöf, operativ chef på Ansvar Säkerhet, Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse AB, Klas Friberg, tidigare Säpo-chef och som nu sitter i styrelsen för Ansvar Säkerhet och Cecilia Strandberg, jurist och specialist sund konkurrens, Göteborgs stad, och Jessica Löfström, grundare av Ansvar Säkerhet.

Saknade arbetstillstånd

Ansvar Säkerhet genomför också arbetsplatskontroller. Vid drygt en tredjedel av dessa kontroller upptäcktes yrkesarbetare som saknar arbetstillstånd. I flera fall hade uppehållstillståndet gått ut.
– Men de har ändå ID06-kort. Därför är det viktigt att inte enbart förlita sig på digitala lösningar, säger Löfström.

En panel bestående av Mattias Eklöf, operativ chef på Ansvar Säkerhet, Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse AB, Klas Friberg, tidigare Säpo-chef och som nu sitter i styrelsen för Ansvar Säkerhet och Cecilia Strandberg, jurist och specialist sund konkurrens, Göteborgs stad, pratade bland annat om vad som krävs för att motverka arbetslivskriminaliteten i branschen.

– Det krävs att vi jobbar tillsammans. Det här är ett stort och utbrett problem. Det jobbar systematiskt och våra kontroller visar hur stort det är. Rapporten är främst baserad på större företag, eftersom det är den typen av bolag som våra kunder anlitar. Men vi vet att i mindre företag är det betydligt värre, så verkligheten är värre än vad rapporten visar, säger Mattias Eklöf.

Branschen uppfyller de kriminellas kriterier

– Inledningsvis måste man inse att den här typen av brottslighet kan inte rättsväsendet ensamt ta hand om. Det måste finnas en vilja i branschen. Man måste också ha kunskap om det som sker och tänka på de övergripande principerna hur brottslighet uppstår och hur kriminella tänker. Syftet är att tjäna pengar och själva upplägget bygger på att det är en liten risk att upptäckas och om det upptäcks är straffen låga. Tyvärr uppfyller byggbranschen alla de kriterierna, så jag är inte förvånad över att det ser ut som det gör i branschen. Jag önskar också att branschen inte ska vara rädd för ny lagstiftning, som till exempel taxonomin, utan inse att man behöver hjälp för att förstå och agera på detta, säger Klas Friberg.

– Man brukar säga att man hellre ska fria än fälla, men i det här fallet kanske det är tvärtom. Man måste våga granska, utbilda och föra diskussioner. För ett och ett halvt år sedan började med kontroller, och har anlitat Ansvar Säkerhet. Vi insåg att vi inte kan göra allt själva. Vi trodde inte att det var så illa som det är, säger Sara Jägermo.

– Medvetenheten ökar hela tiden, men vi står inför stora utmaningar. Mitt fokus just nu är att till bra kontroller, sedan göra uppföljningar. Vi måste jobba successivt och det är ett arbete som ständigt trappas upp, säger Cecilia Strandberg.

Brister i 40% av bakgrundskontrollerna

Sammanfattning av ansvar Säkerhets årsrapport för 2022:

  • 89% av de utländska bolagen har brutit mot utstationeringslagen genom att inte anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket.
  • Var tredje arbetsplatskontroll avslöjar illegal arbetskraft.
  • Nästan 20 procent av yrkesarbetarna finns inte dokumenterade i personalligaren vid arbetsplatskontroll.
  • 33% av arbetsplatserna har brister i inhägnaden.
  • I bakgrundskontroller i bolagen är arbetsmiljöbrister den mest förekommande avvikelsen.
  • Över 40% av bolagen som bakgrundskontrollerades hade brister och avvikelser.