Nyheter

Implenia tilldelas kontrakt för Slussen

Dagens anläggning färdigställdes år 1935 och är efter drygt 80 års användning tekniskt uttjänt. Det finns stora problem med grundläggningen i området och anläggningen måste därför rivas och byggas upp från grunden. Foto: Susanne Bengtsson

Implenia vinner nytt kontrakt i centrala Stockholm – Slussen SN 843. I projektet ingår bland annat förstärkningsarbeten för att upprätthålla framkomlighet och tillgänglighet. 


Stockholm Stad har tilldelat Implenia uppdraget, arbetet beräknas starta i maj 2018 och vara klart i november 2019.

Implenia vinner nytt kontrakt i centrala Stockholm – Slussen SN 843. I projektet ingår bland annat förstärkningsarbeten för att upprätthålla framkomlighet och tillgänglighet.

Implenia kommer att utföra provisoriska och temporära förstärkningsarbeten för att upprätthålla framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). Markarbeten och stödkonstruktioner/grundläggning/betongarbeten för tråg/kulvert/ventilkammare och gatuöverbyggnad kommer även att utföras, samt olika ledningsarbeten för VA och stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert vid Sjöbergsplan. 
Projektets utmaning är läget där stadsmiljön och trafiken samt de begränsade ytorna gör åtkomsten svår. Beställare är Stockholm stad. Arbetet beräknas starta i maj 2018 och vara klart i november 2019.