Nyheter

Imtech installerar åt Helsingborgshem

Ringtorpshöjden i Helsingborg. Bild: Imtech VS-teknik.
Ett helt nytt bostadsområde byggs nu på Ringstorpshöjden i Helsingborg. Projektet är byggherren Helsingborgshems största satsning i modern tid med en beräknad kostnad på 200-250 miljoner kronor.

Totalt handlar det om nästan 200 lägenheter i tre höghus, som kommer att ge staden en ny siluett. Dessutom byggs två radhuslängor.

Imtech har fått uppdraget att svara för VS-installationerna i lägenheterna. Ordersumman för Imtech VS-teknik uppgår till nästan 15 miljoner kronor och 2-3 montörer kommer att vara sysselsatta.

Beställare är Peab och entreprenadformen totalentreprenad (samverkan) med incitamentsavtal. Projekteringsarbetet är i full gång och monteringen påbörjades i november. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara våren/sommaren 2015.

– Höjden och volymen är den stora utmaningen med projektet, berättar Peter Wahlgren, filialchef Imtech VS-teknik i Helsingborg. Byggnaderna blir mellan 13 och 17 våningar höga. Även mängden lägenheter gör uppdraget speciellt och kräver en hel del logistik. Byggnaderna får homogena bjälklag vilket också inverkar på monteringsarbetet.

Totalt byggs 178 lägenheter med stora balkonger i de tre höghusen. Dessutom byggs13 radhuslägenheter i två längor utmed Ringstorpsvägen. Radhusen byggs i två plan och vissa av dem får en ”uppstickare” med ett tredje plan. Samtliga bostäder blir hyresrätter.

Högst upp i höghusen blir det etagelägenheter, men bara två av dem hyrs ut. Den tredje, i det högsta huset, blir gemensamhetslokal för hyresgästerna. I ett underjordiskt garage blir det plats för drygt 80 bilar.