Nyheter

In3prenör får miljarduppdrag

Porten är den stora till- och ombyggnationen på Terminal 5 på Arlanda. Bild: Swedavia

In3prenör har tecknat avtal med Swedavia om den omfattande till- och ombyggnationen av terminal 5. 


Avtalet innefattar en ny central säkerhetskontroll med högre kapacitet och en ny marknadsplats. Projektet genomförs som utförandeentreprenad i samverkan.

Uppdraget är på drygt en miljard kronor och omfattar tillbyggnad om cirka 30 000 m2 och ombyggnad om cirka 20 000 m2. Nuvarande handelsplats och säkerhetskontroll kommer att vara i bruk precis som nu fram tills att de nya invigs. Den ombyggda terminalen ska stå klar år 2025.

– Vår ambition är att vara en självklar och långsiktig partner för utvecklingen av Arlanda flygplats. En ytterligare beställning av Swedavia är ett kvitto på det. Beställningen visar också att In3prenör är en etablerad aktör för genomförande av stora och komplexa projekt, säger Anders Bysell vvd In3prenör

Byggstart för till- och ombyggnaden är 31 mars 2020. .