Bostadsbyggande

Inbromsning av lägenhetsbyggandet

SBAB spår en kraftig nedgång i antalet påbörjade bostäder. Foto: Byggvärlden
Antalet byggstartade lägenheter har minskat under årets första tre kvartal jämfört med samma period förra året. Foto: Byggvärlden

Ungefär 31 050 lägenheter började byggas under första halvåret 2022, visar preliminär statistik från SCB. Det är en minskning med cirka 11 procent jämfört med samma period 2021, då 34 826 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 7 100 i småhus, vilket är 2 procent fler än under samma period 2021. I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 procent färre än första halvåret 2021. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 60 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 600 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 710 lägenheter under första halvåret 2021.

Så mycket minskar det i storstadsområdena

I Stor-Stockholm påbörjades 6 860 lägenheter under första halvåret i år, att jämföra med 8 453 stycken under första halvåret 2021. I Stor-Göteborg påbörjades 2 352 lägenheter (4 480) och i Stor-Malmö 4 480 (1 723).

Siffrorna för 2022 är uppräknade med 12 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 53 procent.