Nyheter

Inferno ger oss säkrare t-bana

Räddningstjänster från tio länder studerar i veckan ett unikt brandförsök i en tågtunnel i Värmland. Byggvärlden var på plats när en första tågvagn förvandlades till en bolmande fackla.

Den folktomma pendeltågsvagnen är en aning spöklik. På golv och säten står 80 övergivna väskor, som om passagerna lämnat tåget i en hast.

– Otroligt spännande, säger Mia Kumm, doktorand vid Mälardalens högskola, som sett fram emot det här ögonblicket i sex år.

Hon är en av fem forskare som går in i tunneln med en mindre mängd bensin och några små tändampuller. Forskarna ska säkerställa att elden tar sig innan de snabbt sätter sig i säkerhet. Och visst tar det fyr.

Utanför tunneln märks värmeutvecklingen först som en skugga i ir-kameran. Snart syns röken med blotta ögat, och eldslågor börjar slå ut från tågets sida. Inom fyra minuter har vagnen förvandlats till ett brinnande inferno. Tjock, svart rök bolmar ut mot tunnelmynningen och rökdykarna evakuerar. ”Jävlar vad snabbt röken kom” utbrister en forskare med adrenalin i blick.

Om ägarna till väskorna befunnit sig inne i vagnen hade katastrofen varit ett faktum. Det bekräftar en av de många brandmännen på plats. Men målet är att den anlagda eldsvådan på sikt ska öka säkerheten i tunnelbanor och tåg under mark.

Brandförsöket som Byggvärlden besöker är det första av tre fullskaletester i den övergivna Brunsbergstunneln utanför Arvika. Nu i veckan görs ytterligare ett brandförsök, nästa vecka ska en bomb detonera. Under experimenten, som ingår i forskningsprojektet Metro, samlas ett stort antal mätdata in för att öka kunskapen om hur bränder utvecklar sig.

– Det har gjorts enstaka försök med bränder i t-banevagnar i världen. Men att ha bagage i vagnen är helt unikt, och vi vet att väskor ökar risken för att branden sprider sig, säger Anders Lönnermark på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, som är projektledare för försöken.

Det internationella intresset är stort. Till brandövning nummer två nu i veckan har över 170 personer anmält sig. Däribland räddningstjänster från tio europeiska länder, brandchefen i Seattle plus ett stort antal brandkonsulter.

– Vi är nästan lite chockade av det stora intresset. Men man bygger mer och mer under mark, och det här är ett unikt tillfälle att få mätdata som kan användas till att validera beräkningar och simuleringar, säger Mia Kumm.

Bränder i tunnlar ger oväntade faror

  • Bränder under mark kan få betydligt allvarligare konsekvenser än en brand ute i det fria.
  • Tunnelns tak tvingar eldslågorna att vika av.
  • Flammor, brandgaser och värme från det uppvärmda taket strålar mot personer och föremål i tunneln.
  • Heta, giftiga brandgaser följer tunnelröret och kan skada eller döda personer i tunneln eller på underjordiska stationer.