Nyheter

Inflyttningen i Karlatornet flyttas fram

Fotograf: Karlastaden Utveckling AB

Inflyttningen i Karlatornet, Nordens högsta hus, flyttas fram och kommer att inledas under andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.

– Jag har goda förhoppningar att kunderna förstår utmaningarna som kommer med ett sådant här projekt och att de även kan acceptera att inflyttningen flyttas fram något, säger Sernekes vd Ola Serneke.

Efter en genomlysning och omstrukturering av projekt Karlastaden, med Nordens högsta hus Karlatornet, uppdateras tidplanen. Det framgår av ett pressmeddelande från Serneke.
Sedan årsskiftet har hela projekt Karlastaden, inklusive Karlatornet, genomgått en genomlysning och omstrukturering, bland annat för att optimera ytor och användning. Under våren har Serneke genom ett exklusivitetsavtal inlett en förhandling med en ny partner i projektet för en komplett finansiering av Karlatornet. Dessa processer får till följd att den ursprungliga tidplanen uppdateras och inflyttningen i Karlatornet inleds andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.

– Karlatornet är ett omfattande projekt som saknar motstycke i landet. Vi tror starkt på projektet och är väldigt beslutsamma att genomföra det med de höga ambitioner på kvalitet som våra kunder, Göteborgs Stad och vi själva förväntar oss. När vår genomlysning av projektet nu visar att vi behöver något mer tid än våra första bedömningar, bör man se det i perspektivet att Karlatornet kommer att vara ett unikt inslag i Göteborg väldigt lång tid framöver, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group, i pressmeddelandet.

Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bli klar under tredje kvartalet. Grundläggningsarbetena färdigställdes i början av sommaren i samband med gjutningen av bottenplattan till tornet och nu fortsätter Serneke med byggnadsarbetena ovan mark.

Drygt 80 procent av de 594 lägenheterna i Karlatornet är sålda. Köparna av lägenheterna har informerats om den uppdaterade tidplanen.

– De 485 kunder som redan köpt lägenhet är tillsammans med oss på Serneke del av ett projekt som kommer förändra Göteborgs stadsbild och synen på vår stad för all framtid. Boendet vi kommer leverera till dem blir helt unikt och kan inte jämföras med något annat. Jag har därför goda förhoppningar att de förstår utmaningarna som kommer med ett sådant här projekt och att de även kan acceptera att inflyttningen flyttas fram något.