Nyheter

Infobric växer med förvärv

Infobric förvärvar BuildSafe och EquipmentLoop och tar nästa kliv i att accelerera digitaliseringen i byggbranschen.

Infobric förvärvar BuildSafe och EquipmentLoop och tar nästa kliv i digitaliseringen i byggbranschen.

Infobric utvecklar system för bland annat närvarokontroll och access på byggarbetsplatsen. Sedan tidigare äger bolaget även TelliQ, Tempus och Blastmanager. Nu växer koncernen med ytterligare två svenska bolag, BuildSafe, som utvecklar digitala tjänster där byggprojektet rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningsmoment i produktionen, samt EquipmentLoop, som tillhandahåller en digital plattform som hjälper byggentreprenörer att hålla reda på maskiner och verktyg på arbetsplatsen.

– BuildSafe och EquipmentLoop förstärker vårt erbjudande av tjänster som bidrar till ökad social hållbarhet och resurseffektivitet på arbetsplatsen, och i det långa loppet till ett hållbart samhällsbyggande. Vi har redan startat arbetet med att identifiera värdeskapande synergieffekter för våra kunder och kommer på sikt att utveckla smarta ekosystem genom kopplingar mellan bolagens olika tjänster. Syftet är att maximera nyttan av våra verktyg där vi bidrar till ett datadrivet och transparent hållbarhetsarbete samtidigt som vi förenklar vardagen för våra kunder, säger Dan Friberg, VD och koncernchef för Infobric Group.