Nyheter

Inför biometrisk inpassering

Projektet Panorama i Bredäng där Åke Sundvall inför den biometriska tekniken.

Betonmast var först ut i Sverige med att använda fingeravtrycksläsning från Biosite som passerkontroll på byggarbetsplatsen. Nu följer Åka Sundvall efter.
– Åke Sundvall har ställt sig bakom byggmarknadskommissionen att motverka fusk och oegentligheter i byggbranschen, säger Hanna Lindskog, vd Åke Sundvall Byggnads AB.


I december var det sverigepremiär för ett nytt biometriskt säkerhetssystem för byggbranschen när Biosites lösning lösning för biometrisk inpassering installerades på Betonmast byggarbetsplats i Nykvarn. 

Nu väljer även Åke Sundvall att satsa på den innovativa tekniken. Byggföretaget har tecknat  avtal med Assa Abloy Construction om att använda biometri vid inpasseringskontroll på byggarbetsplatser. 

Genom biometrisk avläsning av ett fingeravtryck i kombination med ID06 stärks säkerheten på byggarbetsplatsen genom att enbart personer med rätt behörighet kan få tillträde till byggarbetsplatsen. Med fingeravtryck motverkas aktivt möjlighet att manipulera identiteter och kort. 

– Åke Sundvall har ställt sig bakom byggmarknadskommissionen att motverka fusk och oegentligheter i byggbranschen. När vi hörde om detta nya sätt att identifiera och kontrollera att rätt personal är på våra byggarbetsplatser kändes det naturligt att ta det steget, säger Hanna Lindskog, vd Åke Sundvall Byggnads AB, i ett pressmeddelande.

De biometriska accesspunkterna kommer att finnas vid in- och utpasseringsgrindar samt vid andra viktiga accesspunkter dit enbart delar av byggföretagets medbyggare ska ha access.

– Det är mycket glädjande att Åke Sundvall valt Assa Abloy Biosites lösning för inpassering och hantering av personal på byggarbetsplatsen. Med biometri säkerställs att rätt person faktiskt är på byggarbetsplatsen, inte bara rätt passerkort. Lösningen hjälper Åke Sundvall att få kontroll över hela byggprocessen – data från passersystemet tillgängliggörs pedagogiskt för bolaget samtidigt som säkerheten ökar och möjligheter till fusk för oseriösa aktörer minskar, säger Samuel Asarnoj affärsområdeschef för Assa Abloy Construction.

Det första projektet där biometrisk inpassering används blir på projektet Panorama i Bredäng där Åke Sundvall i samarbete med Heba uppför bostadsrätter.

– Samarbetet med Assa Abloy innebär också att vi effektiviserar vår inskrivning och access till byggarbetsplatserna som ligger rätt i tiden, säger Hanna Lindskog. 

Tekniken som Assa Abloy levererar har sitt ursprung i det brittiska företaget Biosite, ett företag som Assa Abloy köpte förra året. I Storbritannien har Biosite installerat fingeravtryckslösningen på över 700 byggarbetsplatser.

– Vi köpte det engelska bolaget Biosite för att kunna kliva in i byggsektorn. Vi hoppas först att fler byggbolag anammar teknologin med fingeravläsning. Inom kort tror jag att vi kommer se mycket mer av detta på svenska byggen, säger Samuel Asarnoj.