Nyheter

Infranord räknar med att nyanställa

Banverket Produktion bolagiserades och blev Infranord den 1 januari i år. Nu räknar bolaget med att nyanställa.<br/> I snitt 100 personer per år räknar Infranord med att nyanställa fram till 2014.<br/> — Det är den stora 40-talistvågen som gå

Det är tekniker inom de fyra disciplinerna bana, el, signal och tele som kommer att behövas.

Riksdagen beslutade i november att Banverket Produktion skulle bolagiseras.

Vilka nya förutsättningar innebär bolagiseringen?

— Ganska många. Nu får vi möjligheter som vi har saknat tidigare, att starta dotterbolag i andra länder och i Sverige, att göra förvärv och att bilda konsortier, säger Niclas Reinikainen.

Finns det några nackdelar?

— Jag har svårt att se några nackdelar. Det som har varit den största nackdelen med att sitta ihop med myndigheten är att det blir ett otydligt gränssnitt för kunden, säger Niclas Reinikainen.

Kommer ni att ha några fördelar gentemot andra företag på marknaden?

— Vi känner kunden väldigt väl, vi vet vad kunden vill ha, så vi kan presentera väldigt bra anbud, men någon förtur får vi inte eftersom försäljning sker genom LOU, säger Niclas Reinikainen.

Hur kommer ni att påverkas av att Trafikverket bildas under våren?

— Det blir en väldigt stor dominant upphandlare. Vi tror att den kommer att handla upp trafikslagsövergripande, vilket gör att vi måste samarbeta mer, säger Niclas Reinikainen.

Hur känns det att bli vd för det nya bolaget?

— Jätteroligt. Det är skoj att få de förutsättningar vi behöver. Vi har en bra situation eftersom vi har varit en konkurrensutsatt resultatenhet i tio år. Kunden har kunnat jämföra oss mot andra och vi har fått träna i tio år. Och det är en positiv marknad vi är på, säger Niclas Reinikainen.

Regeringen har öronmärkt 64 miljarder kronor under åren 2010-2012 för drift och underhåll av järnväg.

— Infranord har under de kommande åren goda möjligheter att expandera, såväl storleks- som lönsamhetsmässigt. Det nya namnet Infranord pekar också på vårt intresse för våra grannländer. Vi är redan verksamma i både Danmark och Norge, säger Niclas Reinikainen.

Jan Sundling blir styrelseordförande för det nya bolaget. Han var tidigare regeringens särskilde utredare för bolagiseringen av Banverket Produktion.