Nyheter

Infrastruktur för 770 miljoner

Ramböll har vunnit infrastruktur- och transportprojekt i norden värda 770 miljoner kronor under andra halvan av 2014.

Att man lyckats kombinera lokal närvaro med globala kompetenser anger Ramböll som en förklaring.

De senaste årens stora satsningar på infrastruktur i Norden ger resultat också för Ramböll. I Sverige har vi vunnit flera prestigefulla uppdrag.

Det gäller bland annat utbyggnaden av tunnelbanan på sträckan Akalla-Barkarby och Molnbydepån på Roslagsbanan i Stockholm.

Postterminalen i Tomteboda ska förvandlas till en modern depå anpassad för stadens biogasbussar. Ramböll står bland annat för projekteringen av byggnationen, installationerna, vatten och avlopp, mark, väg, geoteknik och gas.

Också i de andra nordiska länderna är orderboken full av intressanta infrastrukturprojekt.

Danmark satsar på spårtrafik. Ramböll är med och tar fram en ny linje längs ringväg 3 i Köpenhamn som ska vara klar 2020. Den kommer då att ha 27 stationer och sträcka sig mellan Lundtofte i norr och Ishöj i söder.

I Finland utvidgas tunnelbanan i Helsingfors-Espoo och en ny spårvagnslinje ska projekteras mellan de två städerna, kallad Raide-Jokeri.

Norska Kristiansand ska få en ny motorvägsring. Ramböll är också med i byggandet av en ny tågbana mellan Moss och Såstad.

– En viktig framgångsfaktor för Ramböll är att vi lyckas kombinera lokal närvaro spetsat med Ramböllgruppens globala kompetenser och erfarenheter. En annan viktig framgångsfaktor är att vi under lång tid utvecklat samarbetet och förståelsen för våra prioriterade kunders utmaningar. Vi ser också att kunderna köper en större helhet och bredd, vilket passar oss perfekt då det stämmer med vår affärsmodell, säger Patrik Schelin, Head of Transport, Ramböll Sverige, i ett pressmeddelande.

Vunna projekt

Sverige

Ny tunnelbanelinje Akalla-Barkarby i Stockholm, Stockholms läns landsting

Molnbydepå för 70 tågsätt, Vallentuna-Stockholm, Stockholms läns landsting

Buss- och pendeltågsdepå i Tomteboda, Zero Chaos/SL

Ombyggnad och utvidgning av tunnelbanedepån i Högdalen, Stockholms läns landsting

Danmark

Spårvagn längs Ring 3 i Köpenhamn, Metroselskabet

Hastighetsuppgradering Aarhus-Hobro, Banedanmark

VVM-design för tågbro över Vejle Fjord, Vejdirektoratet

Förnyelse av Gellerupparken, Aarhus Kommune

Norge

Intercity-tågbana Moss-Såstad, Jernbaneverket

Motorvägsring i Kristiansand, Statens Vegvesen

Signaldesign på Follobanan vid Oslo, Jernbaneverket

Finland

Utvidgning av Helsinfors-Espoo-metron, Länsimetro Oy

Projektplan till spårvagnslinje Helsinki-Espoo, Transportstyrelsen

Motorväg 6, Taavetti-Lappeenranta, Transportstyrelsen

Källa: Ramböll