Nyheter

Infrastruktur och bostäder ljusglimtar på osäker byggmarknad

Byggföretagen har släppt höstens prognos. Foto: Susanne Bengtsson

Bostadsbyggandet går bättre än väntat, anläggningsinvesteringarna ökar – men sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin minskar med 8 000 personer mellan 2019 och 2021.
Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos.
 

De ekonomiska svallvågorna under pandemins framfart slår inte till med full kraft mot byggindustrin, men medför ändå stora påfrestningar. Det framgår av Byggföretagens senaste byggkonjunktur för prognosperioden 2020-2021.

Det positiva i prognosen är att bygginvesteringarna överraskar positivt under innevarande år med ett osedvanligt motståndskraftigt bostadsbyggande.

– Bostadsmarknaden har visat sig vara mer robust än vad vi spådde i våras. Den har hållit emot bättre än väntat och det är främst byggandet av hyresrätter som går starkt, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen.

Antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus blir 47 700 under 2020. Det är 16 000 färre än Boverkets behovsanalys. Samtidigt prognosticeras en viss återhämtning i nyproduktionen av bostadsrätter, som ökar från 12 000 i år till 12 800 under 2021. 

Sammantaget ökar bostadsinvesteringarna med 2 procent i år för att sedan vända ner och minska med 1 procent 2021.

– Bostadsbyggandet går bättre än väntat, men sämre än önskat. Det tidsbegränsade undantaget från amorteringar behöver bli permanent och vi saknar fortfarande ett skattefritt bospar för unga, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Ombyggnadsinvesteringarna har gått överraskande starkt under första halvåret i år. Restriktionerna under pandemin har fått en omvänd effekt när fler har valt att investera och rusta upp sina bostäder istället för att resa. Uppgången bedöms hålla i sig även under nästa år.  

Lokalinvesteringarna minskar under hela prognosperioden och det är både kommersiellt och offentligt fastighetsbyggande som tynger utvecklingen.

– Det offentliga lokalinvesterandet nådde toppen 2019, och nu faller byggandet tillbaka, de stora projektvolymerna börjar bli färdigställda, säger Johan Deremar.

Anläggningsmarknaden blir en stark motvikt till den negativa utvecklingen inom framför allt lokalbyggande. Offentliga investeringar i infrastruktur växer med 23 procent mellan 2019 och 2021.

– Årstakten ser stark ut, och vi ser inga tecken på att det skulle förändras.

Även om anläggning går starkt och bostadssegmentet går bättre än väntat så minskar bygginvesteringarna totalt med närmare en procent sett över hela prognosperioden. Den relativt svaga investeringsutvecklingen leder till att sysselsättningen inom byggindustrin väntas minska med över 2 procent under prognosperioden, vilket motsvarar drygt 8.000 personer.

– Fler företag konkurrerar om färre jobb, även om vår bransch inte drabbades lika hårt som många andra i början av corona-krisen, konstaterar Catharina Elmsäter-Svärd.

Pandemin kommer att fortsätta prägla den världsekonomiska utvecklingen under prognosperioden 2020-2021. Ekonomin i Sverige vände upp snabbare än väntat.

– Tack vare den snabba återhämtningen under sommaren så kommer inte nedgången i årets BNP bli lika kraftfull som vi befarade i maj. Det är framför allt hushållskonsumtionen, men även de fasta bruttoinvesteringarna, som minskar mindre än befarat, säger Johan Deremar.

Totalt bedömer Byggföretagen att Sveriges BNP minskar med 3,5 procent under 2020. I maj spåddes en nedgång med 6,9 procent.

– Men det råder en stor osäkerhet framöver. Hur kraftiga restriktioner som införs och om länder måste stänga ner igen blir avgörande, avslutar Deremar.