Nyheter

Andreas Carlsson blir ny infrastruktur- och bostadsminister

Infrastruktur
Foto: Johannes Frandsen/Riksdagskansliet

Det blir Andreas Carlsson (KD) som blir både bostads- och infrastrukturminister i Kristerssons regering. Det stod klart efter regeringsförklaringen som den nya statsministern presenterade för riksdagen. Kommentarerna från branschen är skiftande efter utnämningen.

I sin regeringsförklaring lade den nya statsministern stort fokus på frågorna om kriminalitet, säkerhet, energi och integration. När det gäller bostadsfrågor och infrastruktur nämnde Ulf Kristersson endast utbyggnaden av järnvägen som konkret åtgärd.

Samtidigt bekräftar den nytillträdde infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlsson i en kommentar till Dagens Eko  att den ny regeringen inte kommer genomför planerna på stambanor för höghastighetståg som beslutades av den förra regeringen. En satsning som beräknats till 250 miljarder kronor.

– Vilka satsningar vi kommer göra istället kommer vi få analysera och återkomma till. Infrastrukturplanering kan man inte lösa på en kafferast. Det här kräver noggrant beredningsarbete och det kommer vi påbörja i regeringsställning och återkomma till, säger han.

Andreas Carlsson är något av en doldis för allmänheten men han är välkänt namn i kretsen runt Ebba Busch. Han kommer ursprungligen från Mullsjö och är född 1987. Han representerar Stockholms kommuns valkrets men förlorade sin plats i riksdagen i valet. Han har tidigare bland annat suttit som vice ordförande i justitieutskottet och varit rättspolitisk talesperson för paritet.

Hans ansvarsområde hamnar i nytt departement för landsbygds- och infrastrukturfrågor och det kommer ledas av Peter Kullgren, Kristdemokraternas partisekreterare som blir landsbygdsminister i den nya regeringen.

Kommentarer från branschen

Från branschorganisationen Byggföretagens sida är man positiv till den nya lösningen med en minister för både bostads- och infrastrukturfrågorna.

– Vi tycker det är väldigt positivt att bostads- och infrastrukturfrågor hamnar under samma minister. Det är något vi har efterfrågat. Tidigare bostadsministrar har inte haft så mycket muskler att driva de här frågorna. Nu ser man samhällsbyggandet som en helhet och det gör att man får större möjlighet att faktiskt åstadkomma något. Det återstår att se vilken politik man kommer att driva men det känns som en klok lösning, säger Tanja Rasmusson, Näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Fackförbundet Byggnads lyfter bland annat ett återinfört investeringsstöd, kampen mot arbetslivskriminaliteten och värnandet av skyddsombuden som viktiga frågor framåt, i en kommentar angående den nya regeringen.

– I en allt osäkrare konjunktur är det statliga investeringsstödet helt avgörande för att byggtakten ska kunna upprätthållas. Det är upp till bevis för nya regeringen. Sitter man på händerna här riskerar man att både förvärra konjunkturläget och hindra nyindustrialiseringen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

På webbsidan Bostadspolitik.se ger expertkommentatorn Lennart Weiss sin syn på utnämningen av Andreas Carlsson till ny infrastruktur- och bostadsminister.

– Andreas Carlson är ett oprövat kort, en överraskande utnämning. Men utifrån hans meriter verkar han vara en klok person och en god politiker. Jag kan dock känna en oro i maggropen kring att han – förmodligen utan att inse det – ramlar in i en situation som kommer att bli dramatisk. Jag har inte varit med om en sådan här försämring på marknaden sedan 1990-talet och Andreas Carlson har inte ett år på sig att sätta sig in i situationen. Han har snarare tre månader: Inom sex månader måste han ha vidtagit politiska åtgärder och det kan bli en utmaning. Ett oprövat statsråd och dagens marknadsläge är en ofördelaktig kombination; det krävs en kickstart.
– Och att Andreas Carlson placeras under landsbygds- och infrastrukturdepartementet visar hur lågt prioriterad bostadsfrågan är. Men det är så det har varit i politiken i många år, säger han.

Riksbyggen välkomnar ett högkostnadsskydd för elpriser för hushåll som Ulf Kristersson utlovar i sin regeringsförklaring. Men de understryker den tuffa situationen för unga vuxna på bostadsmarknaden och efterlyser ett startlån.

– Ett startlån för unga vuxna kan göra stor skillnad här och nu och bör införas skyndsamt. Idag är många unga hänvisade till den otrygga och dyra andrahandsmarknaden, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert.

Sveriges arkitekter välkomnar i en kommentar att den nya regeringen gett beskedet att Parisavtalet fortsatt gäller.

– Många i byggbranschen har jobbat fram tekniska och arkitektoniska lösningar för klimatsmart, cirkulärt byggande. De är otåliga över att lagstiftningen hindrar omställningen istället för att uppmuntra den. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson och den nya regeringen måste ge plats åt pionjärer, nya kunskaper och nya verktyg, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter.

Den tillträdande finansministern, Elisabeth Svantesson fick frågan av SVT vilka åtgärder som är att vänta när det gäller amorteringskravet. Före valet hävdade man att det var möjligt att pausa utan inblandning av Finansinspektionen. Nu låter det lite annorlunda

– Vi kommer föra en dialog med de berörda parterna och återkommer i frågan om amorteringskravet, säger hon till SVT.

Doldis blir minister

Andreas Carlsson (KD) är något av en doldis för allmänheten. Här kommer en sammanfattning i korthet hämtat från Sveriges Riksdags presentation:

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10- (statsrådsersättare 101006-140929). Ledamot kulturutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 12-14 och justitieutskottet 14-18. Vice ordförande justitieutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, trafikutskottet 11-14, kulturutskottet 12-14, skatteutskottet 14-18, arbetsmarknadsutskottet 14-16, finansutskottet 16-, EU-nämnden 16-18 och konstitutionsutskottet 18-. Ledamot Krigsdelegationen 15-. Suppleant Utrikesnämnden 15-18. Ledamot riksdagens valberedning 15-. Suppleant ledamotsrådet 14-18. Gruppledare, Kristdemokraterna 15-.

Föräldrar

Egenföretagaren Thomas Carlson och barnskötaren Anne-Catrine Bagler.

Utbildning

Gymnasieskola, Jönköping, slutår 06. Fristående kurser, Lunds universitet, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och Johannelunds teologiska högskola 07-09. Folkhögskola, Stockholm, slutår 09.

Anställningar

Frilansskribent, Västgöta-Tidningar 02-06. Journalist, Västgöta-Bladet, Tidaholm och Falköpings Tidning 06-08. Pressekreterare, Alf Svenssons kontor i Europaparlamentet, Bryssel/Strasbourg 09-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Sexualbrottskommittén 14-16. Ledamot, Polismyndighetens insynsråd 15-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jönköping 16-. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Mullsjö 06-14. Ledamot, barn- och utbildningsutskottet 06-08, ordförande 08-09. Ersättare, kommunstyrelsen 06-08, ledamot 08-09. Ersättare, kultur- och fritidsutskottet 06-09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Sekreterare, Mullsjö AIS 04-05, informationsansvarig 08-. Vice ordförande, KDU Jönköpings län 07-10, styrelseledamot 10-11. Ordförande, Kristdemokraterna i Mullsjö 08-13. Distriktsordförande, Kristdemokraterna Jönköpings län 12-15.

Artikeln uppdateras.