Nyheter

”Infrastrukturen är väldigt viktig”

Täby galopp-området har en yta lika stor som Malmö city. Foto: BARABILD.SE

Bostadsbyggandet kan börja. En yta lika stor som Malmö innerstad ska förvandlas.

På området i centrala Täby ska det byggas 6 000 nya bostäder och mellan 4 000 och 5 000 arbetsplatser.
Om allt går enligt planen sätts spaden i marken runt årsskiftet 2016/2017.

Totalt handlar det om 70 hektar.

– I omfattning blir det som Hammarby sjöstad, säger Rolf Hoffborn, projektchef.

Området avgränsas av E18/Norrtäljevägen, Bergtorpsvägen, Roslagsbanan och en planerad väg till och från Täby Centrum väster om nuvarande tävlingsbanan på galoppfältet.
Just nu jobbar Täby kommun med programhandlingarna som förväntas bli klara så att de kan antas av kommunstyrelsen under hösten.

Detaljplanearbetet kommer att startas under året och de beräknas ha vunnit laga kraft under senare halvan av 2016.
– Går allt enligt planen sätts spaden i marken vid årsskiftet 2016/2017, säger Rolf Hoffborn.

Under 2010 tog Täby kommun beslutet att påbörja ett visionsarbete för området tillsammans med övriga markägare som är JM AB, Skanska Nya Hem AB och Viggbyholms Gård Fastighets AB.
Man enades om att ledorden för arbetet med den nya stadsdelen ska vara en levande stad, en sammanhållen stad, park i stad och hållbar stad.
Det kännetecknas av bland annat en blandning av bostadstyper, tydligt definierade offentliga och privata rum, öppna bottenvåningar, gemensamt gaturum, att arbetsplatser, bostäder och service blandas, närhet till grönska och parker och stad där sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter samverkar.

– Exakt hur området ska utformas är inte klart än. Men det ska bli liv och rörelse, ingen sovstad. För att få rörelse är infrastrukturen väldigt viktig. Det ska vara lätt att ta sig in och ut och bland annat blir det olika kopplingar under E18. Området begränsas av stora barriärer, men det ska bli en integrerad del av Täby.

Läget kommer inte att medföra några problem med buller, menar Rolf Hoffborn.

– Mot E18 blir det bullerskydd och närmast vägen blir det inte lägenheter utan kommersiella fastigheter. Men bullret är inte värre här än på platser i centrala Stockholm där man bygger nytt och jag ser inte bullret som något stort problem här.
I dag äger JM AB och Skanska Nya Hem AB genom det gemensamma bolaget Galoppfältet Exploatering AB 75 procent av marken inom området. Täby kommun äger 18 procent av marken och Viggbyholms Gård Fastighets AB äger 7 procent.
Området kommer att byggas ut i etapper vilket betyder att flera detaljplaner kommer att arbetas fram och större delen av området bedöms vara utbyggd kring år 2030.

Täby galopp:

·         Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf.

·         Omfattar cirka 55 hektar och här finns fyra tävlingsbanor: dirttrack, gräsbana, häckbana och steaple chase.

·         Här finns också 13 fristående stallbyggnader har totalt cirka 350 boxar, inklusive speciella gästboxar för tillresande tränare på tävlingsdagarna, och dessutom finns ett 30-tal uteboxar som tränarna kan hyra på kortare sikt speciellt under sommarhalvåret.

·         På området finns också bland annat maskinhallar, veterinärklinik, personalbyggnad, redskapsbodar, traktortält, förråd och själva huvudbyggnaden.

·         Huvudbyggnaden är fyra plan, är cirka 100 meter lång och här finns restaurang, kontor, sekretariat, hästägarrum, konferenslokaler, läktare, balkonger, jockeyrum, omklädningsrum i två plan med bastu, vågrum, sammanträdesrum för galoppdomstolen, ett bibliotek, tävlingsledaretorn på taket, arkiv för filmade lopp sedan starten, tv-studio, totokassor och teknikledarrum för speldatorerna, Stallcafé och ställverk för banbelysningen.

·         Slutpunkten för galoppen i Täby blir sannolikt sommaren 2015 eftersom den nya banan i Upplands Bro invigs då, i alla fall som planeringen ser ut nu.

 

Källa: Täby galopp