Nyheter

Ingen fortsatt utredning <br></br> av svetsarens död

Varken Arbetsmiljöverket eller polisen fortsätter sina undersökningar av olyckan på Borealis fabriksbygge i Stenungsund där en litauisk svetsare avled.

Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa några krav på det italienska företaget Tecnimont eller dess underentreprenörer.

Visserligen har myndigheten funnit brister, men eftersom de inblandade företagen genast började vidta alla nödvändiga åtgärder, behöver inte Arbetsmiljöverket lägga sig i, enligt arbetsmiljöinspektör Håkan Rosengren.
– Vi har avslutat ärendet, säger han.

Enligt den information Håkan Rosengren fått har även polis och åklagare lagt ner sin utredning av händelsen. Arbetsmiljöverket fann följande brister när olyckan var ett faktum:

* Arbetsmiljöplanen var inte uppdaterad.
* Tillstånd att arbeta utöver normal arbetstid saknades, ändå var den litauiske svetsaren kvar ensam på kvällen.
* Relevant information om arbetet fanns inte översatt till alla språk på bygget av Borealis nya högtrycksfabrik. På arbetsplatsen förekommer förutom svenska även polska, litauiska, italienska och irländska.
* Oklarhet i företagets bedömningar angående vad som ska klassas som arbete i slutet utrymme.

Men trots att Arbetsmiljöverket konstaterar dessa brister, kommer myndigheten inte att skriva ett inspektionsmeddelande. Däremot gör Arbetsmiljöverket ett uppföljande besök på bygget som beräknas vara klart i november.

Mattias Davidsson

Kvävdes till döds

Olyckan inträffade den 16 mars. Arbetskamrater fann den litauiske mannen inne ett rör. Troligen hade argongas trängt bort syret så att han kvävdes. Den omkomne lämnar fru och fyra barn efter sig.