Nyheter

Ingen höjning av räntan

Riksbanken meddelar i dag, torsdag, att reporäntan får ligga kvar på 0,25 procent.

Reporäntan väntas ligga kvar på denna låga nivå fram till hösten 2010.

Motiveringen till beslutet är att Riksbanken vill bidra till en stabil konjunkturåterhämtning. Även om tecknen på en vändning i konjunkturen har blivit allt tydligare sker återhämtningen från en låg nivå, skriver Riksbanken på sin hemsida.

De tecken på en vändning som Riksbanken pekar på är BNP-tillväxten under det andra kvartalet, både i Sverige och omvärlden, samt att läget på de finansiella marknaderna har fortsatt att förbättras. ”Men utvecklingen framöver är fortfarande osäker,” skriver Riksbanken.

Vice riksbankschef Lars E O Svensson reserverade sig dock mot beslutet att låta reporäntan vara oförändrad. Han förordade i stället en sänkning av räntan till 0 procent.