Nyheter

Ingen ökning av ”mambos”

Fler ungdomar tvingas bo kvar hos föräldrarna eftersom de inte lyckats få någon bostad. Så brukar det låta när det talas om ”mambos”. Men en ny rapport visar att antalet hemmaboende unga inte förändrats nämnvärt under de senaste tio åren.

Däremot tror Annette Rydqvist, utredare på Boverkets analysenhet, att bostadssituationen för ungdomar kommer att bli svårare under den närmaste framtiden.

— Vi vet att ungdomskullarna är väldigt stora just nu och kommer att vara det även under de närmaste åren. Behovet av bostäder kommer att vara mycket stort bland unga, säger hon.

I kombination med att det byggs relativt få nya hyresrätter, vilket är den vanligaste upplåtelseformen bland unga vuxna, kan det leda till att bostadssituationen försvåras markant framöver. Sex av tio ungdomar som har eget boende bor i hyresrätt, visar Boverkets kartläggning ”Ungdomars boende. Lägesrapport 2009”.

— 2007 bodde 180 000 ungdomar i åldrarna 20-25 år kvar i föräldrahemmet. De kommer att behöva en egen bostad under de kommande åren, säger Annette Rydqvist.

Föreställningen om att antalet ungdomar som tvingas bo kvar hemma skulle ha ökat kraftigt tror hon kan bero på att fokus hamnar på bostadssituationen i storstäderna. Bland boende i storstadsregionerna är genomsnittsåldern för att flytta hemifrån 1-2 år högre än i riket som helhet. Boverkets undersökning bygger på rikstäckande statistik från Statistiska Centralbyrån, kartläggningen visar stabila siffror mellan 1998 och 2007.

— Hur många ungdomar som bor kvar hemma verkar också vara oberoende av konjunkturen. Även om svårigheterna att hitta bostad kan vara större vissa perioder verkar drivkraften att flytta hemifrån vid en viss ålder vara starkare. Unga som vill flytta gör det. Sedan kan jag tänka mig att unga i högre grad bor under osäkra förhållanden, i andra hand till exempel.

Kartläggningen visar att ungdomar som bor kvar i föräldrahemmet ofta bor i villa. Av unga som flyttat hemifrån bor flest i hyresrätt, varav 91 procent hade ett förstahandskontrakt på den ordinarie hyresmarknaden under 2007.