Nyheter

”Ingen positiv effekt <br></br> av rot-avdrag”

Konjunkturen inom byggindustrin i Stockholm har försämrats avsevärt under första kvartalet. Rot-avdraget har hittills gett liten effekt, visar en ny undersökning.

Rekordmånga företag har sagt upp anställda under årets första kvartal. Det visar Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometer som presenterades under torsdagen.

— I grunden har Stockholm ett starkt näringsliv som står sig väl i den globala konkurrensen. Men just nu behövs positiva signaler och framtidstro. Regionens politiska ledning har nyligen enats om ett mycket ambitiöst och välbehövligt paket för infrastrukturen. Nu krävs att regeringen ger tydliga signaler att den svarar upp mot sitt ansvar för att det genomförs. Och mer därtill, säger Peter Egardt, vd för Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Han anser bland annat att regeringen måste bejaka nya modeller för finansiering av infrastruktur.
— En samverkan med näringslivet, OPS, skulle ge nya resurser och kunna få fram nya spår och vägar både tidigare och billigare. Projekt som Österleden skulle kunna finansieras helt av näringslivet och brukaravgifter, säger han.

Konjunkturindikatorn visar den lägsta nivån sedan IT-bubblan sprack i början av decenniet. Andra kvartalet i år väntas dessutom fortsatta personalminskningar i länet. Flest nedskärningar planeras inom handeln med motorfordon samt bygg- och tillverkningsindustrin.

70 procent av de tillfrågade företagen anger att årets första kvartal präglats av minskat byggande. Stockholms Handelskammare pekar på att det införda rot-avdraget hittills inte har fått någon märkbart positiv effekt på branschen i stort.