Nyheter

Ingenjörernas lönekrav

Tjänstemännens fackliga organisationer har framfört sina avtalskrav för Sveriges Byggindustrier (BI).<br/> Och nivån är exakt den samma som för LO.

Unionen och Sveriges ingenjörer kräver löneökningar på 2,6 procent och en minsta ökning på 620 kronor för varje anställd.

– Jag är förvånad att de helt inordnar sig efter LO:s krav. Företagen befinner sig i en svår ekonomisk situation och kraven är höga, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Förutom lönekraven finns förslag om rätt till heltidstjänst och begränsning av användning av bemanningsföretag.

Byggcheferna inom Ledarna, som organiserar drygt 14000 byggchefer, deltog i mötena då kraven presenterades men har ett sifferlöst avtal. Lönekraven är i stället att man vill skärpa reglerna kring löneprocessen.

– Vi har gjort en undersökning bland medlemmarna och är missnöjda med kunskapen hos både medlemmarna och företagen om hur processen ska fungera, säger Börje Hammarström, avtalsansvarig för Byggcheferna.

– När det gäller de allmänna villkoren ställer vi oss bakom förslagen från Unionen och Sveriges ingenjörer, säger Börje Hammarström. Vi tycker till exempel att det är viktigt att löneutfyllnad vid föräldraledighet förlängs från fyra till sex månader.