Nyheter

Ingenjörstypen som får flest jobb

VVS-ingenjörer och byggnadsingenjörer är heta på arbetsmarknaden. Det visar Ingenjörsamfundets kartläggning av tolv yrkesgrupper.

Ingenjörsamfundet har låtit lokala arbetsförmedlingar bedöma om det finns ett överskott eller en brist på arbetssökande inom tolv yrkesgrupper inom teknik och naturvetenskap.

VVS-ingenjör är det ingenjörsyrke som rankas allra högst. På en skala mellan 1 och 5, där 1 innebär ett påtagligt överskott av arbetssökande, och 5 betyder en påtaglig brist på arbetssökande, får VVS-ingenjörer siffran 3,93.

Men även byggnadsingenjörer (3,93), maskiningenjörer (3,43), GIS-ingenjörer (3,41) och elingenjörer (3,32) är eftertraktade, enligt arbetsförmedlingarna.

Under lågkonjunkturen har personer med tekniska och naturvetenskapliga yrken till stor del varit förskonade från hög arbetslöshet. Den största minskningen mellan åren 2009 och 2011 i bedömningen av efterfrågan har gjorts när det gäller elingenjörer.

Det finns dock stora regionala variationer i efterfrågan, enligt undersökningen. För VVS-ingenjörer, laboratorieingenjörer och kemiingenjörer är efterfrågan störst i Skåne, medan arkitekter har störst chans att få jobb i Jönköpings, Kalmars, Kronobergs och Blekinge län. GIS-ingenjörer är hett eftertraktade både i dessa län och i Norrbotten, medan byggnadsingenjörer har störst chans att få jobb i Västra Götaland och Halland.

De tolv yrkesgrupper som ingick i undersökningen var byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, GIS-ingenjörer, arkitekter, elingenjörer och eltekniker, maskiningenjörer och maskintekniker, VVS-ingenjörer, biomedicinska analytiker, lantmätare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik, laboratorieingenjörer, samt kemiingenjörer och kemitekniker.

Topplistan för ingenjörsyrken

Siffrorna avser en genomsnittlig bedömning på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder påtagligt överskott av arbetssökande och 5 påtaglig brist på arbetssökande. I parentes anges jämförelse med oktober 2010.

1. VVS-ingenjör 3,93 (+0,22)

2. Byggnadsingenjör/byggnadstekniker 3,89 (+0,32)

3. Maskiningenjör/maskintekniker 3,43 (+0,26)

4. GIS-ingenjör 3,41 (+0,08)

5. Elingenjör/eltekniker 3,32 (+0,05)

Förlorarna efter lågkonjunkturen

I fem yrkesgrupper har efterfrågan krympt mellan 2009 och 2011. Siffran anger förändringen i bedömning.

1. Elingenjörer/eltekniker -0,40

2. Maskiningenjör/maskintekniker -0,19

3. Lantmätare -0,17

4. Ingenjörer och tekniker inom IT och telekom -0,15

5. Arkitekter -0,13