Nyheter

”Innergårdar riskerar rasa”

Sprängningarna för Citybanan i centrala Stockholm riskerar att rasera slitna innergårdar med underjordiska lokaler eller garage.<br/> — Jag skulle inte vilja stå på en del av innergårdarna runt Odenplan när de börjar spränga, säger betongexperten An

Problemen med vittrande betong och rostande stålbalkar i underjordiska utrymmen som garage och förråd fick stor uppmärksamhet för några år sedan. Problemet kvarstår, och riskerar ödesdigra följder när sprängningarna för Citybanans tunnel påbörjas, menar Anders Thorsén, ingenjör och materialexpert vid CBI Betonginstitutet.

Han har inspekterat en hel del innergårdar för fastigheter i närheten av Citybanans framtida dragning.
— Jag har nog inspekterat 50 innergårdar där omkring, varav tio procent är i direkt dåligt skick. På sina håll har jag kunnat slå hammaren rakt genom bjälkarna, säger Anders Thorsén.

Det är främst innergårdar för fastigheter byggda vid sekelskiftets början som är i akut dåligt skick.
— De där gårdarna är mellan 75 och 100 år gamla. Livslängden börjar ta slut. Ett tag under den tidsperioden var det väldigt vanligt med koksaska som fyllning i innergårdarna. Det blir rena svavelsyran när den utsätts för fukt och äter sig genom materialet, säger Thorsén.

Vid Odenplan i centrala Stockholm kommer sprängningarna för tunneln att påbörjas tidigast nästa år. Två av fastigheterna där byggdes 1899 till 1901 och ägs av Skandinaviens äldsta försäkringsbolag, Brandkontoret. Förvaltaren Åke Qvarnström berättar att inspektioner av innergårdarna har genomförts och att det står klart att de kommer att behöva renoveras. Han känner viss oro inför de nära förestående sprängningarna i området.

— Men samtidigt förlitar vi oss på att de som sköter bygget vet vad de sysslar med, de är ju trots allt fackmän. Skulle det ändå hända något tar jag för givet att de tar ansvar och återställer det som skadats, säger han.

Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan, säger att det inte finns anledning till oro.
— I takt med att vi närmar oss kommer vi att besiktiga husen för att få klart för oss i vilket skick de är. Utifrån besiktningarna sätter vi gränsvärden för hur mycket vibrationer från sprängningar som husen klarar av och anpassar oss efter det, säger han.

För några veckor sedan påbörjades sprängningarna för Citybanan vid Mariaberget i Stockholm. Tidigast om ett år är tunnelarbetet i gång runt Odenplan. Kjell-Åke Averstad säger att han är medveten om att det kan finnas skadade innergårdar i den utsträckning som Anders Thorsén varnar för.

— Jag känner till problemet sedan tidigare övergripande besiktningar vi gjort. Vår ambition är att inte skada några byggnader. Men utgångsläget måste också vara att fastighetsägarna sköter underhållet på sina hus, säger Averstad.

Fakta / Så är innergårdarna konstruerade

Ett normalt äldre gårdsbjälklag bärs upp av stålbalkar, på vars underflänsar den valvformade och troligtvis oarmerade betongen ligger upplagd.

Över betongen brukar det ligga en fyllning, bestående av till exempel koksaska, sand och tegelkross.

Ovanpå fyllningen brukar det ligga ytterligare ett betongskikt och ett tätskikt av asfalt.

Källa: CBI Betonginstitutet