Nyheter

Insats för att förhindra stendammslunga

500 arbetsgivare ska granskas av Arbetsmiljöverket.
Syftet är att minska ohälsan hos de som jobbar med bergdamm och på så sätt minska risken för exempelvis stendammslunga.

I dag beräknas cirka 80 000 personer i Sverige exponeras för kvartsdamm genom sitt yrke, det framgår i en ny kunskapsöversikt från Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

Exponering för farligt bergdamm kan leda till stendammslunga, KOL och lungcancer.
Bergdamm bildas när berg eller sten bearbetas, till exempel i stenkrossar och vid brytning av malm i gruvor. Hälsorisken beror i hög grad på innehållet av kvarts. I de flesta bergarter finns kvarts, men halterna varierar.
Exempel på yrkesgrupper som kommer i kontakt med bergdamm är gruvarbetare, operatörer vid stenkrossar, stenhuggare, tunnelbyggare och anläggningsarbetare.

Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats för att minska ohälsan. Samtidigt presenteras en ny kunskapsöversikt om hälsorisker med bergdamm.

– Ingen ska behöva drabbas av sjukdom på grund av för hög kvartsexponering i sitt jobb. Därför sätter vi nu igång med en inspektionsinsats, där vi framförallt kommer granska arbetsgivarnas förebyggande arbete, säger Fredrik Hedlund, projektledare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Cirka 500 arbetsgivare kommer att inspekteras i hela landet under november 2015 till oktober 2016.

– Det viktigaste är att arbetsgivarna jobbar förebyggande, alltså gör en bedömning av den exponering som kommer att ske i arbetet redan innan det startar, och undanröjer risker så att personalen inte behöver utsättas för farlig exponering överhuvudtaget, säger Fredrik Hedlund.

Exempel på förebyggande arbete är att i första hand använda ett material utan eller med mycket låg kvartshalt eller att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas. Att använda vattenbegjutning eller utsug för att få bort dammet är andra alternativ.

Att det förebyggande arbetet är avgörande för hälsan får stöd i den nya kunskapssammanställningen:
– Varken KOL eller stendammslunga kan botas. Det enda sättet att förhindra att sjukdomarna uppkommer är att se till att halterna av damm i luften är låga. Därför är det förebyggande åtgärderna allra viktigast, säger Bengt Järvholm på Umeå universitet.