Nyheter

Inspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

Utan personlig skyddsutrustning för asbest riskerar arbetstagare att skadas. Foto: Arbetsmiljöverket

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, bland annat asbest- och kvartsdamm, lyfts. Även arbetsmiljön för platschefer ska granskas.

– Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket

Den som arbetar inom bygg och anläggning där sten eller betong bearbetas riskerar att utsättas för kvartsdamm. Dess små partiklar kan ge skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Asbest är i dag förbjudet att hantera utan tillstånd men var tidigare vanligt i byggsammanhang. Ämnets tunna fibrer kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar. Framför allt drabbas personer som bearbetar eller river ner material som innehåller asbest, skriver Arbetsmiljöverket.

– Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda. Vi gör cirka 1850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest och kvartsdamm, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

I april startar inspektioner av första linjens chefer, det vill säga platschefer, med inriktning mot deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 600 besök planeras hos företag med 51 anställda eller fler. Här kontrollerar inspektörerna hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala risker.

– Arbetsmiljön för platschefer inom byggverksamhet är ett rätt outforskat område. Nu vill vi se hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller den här gruppen. Hur ser det ut i bodarna där arbetsledarna sitter, hur är belysningen och hur sker datorarbetet? Det finns en rad frågor att belysa. Arbetsgivarna måste bli medvetna om de risker som kan utvecklas till arbetssjukdomar på längre sikt. Det finns mycket att vinna på att förebygga dessa sjukdomar, både för individen, företagen och samhället i stort.