Nyheter

Inspektioner med fokus på utstationerad arbetskraft

murare på byggarbetsplats
Arbetsmiljöverket hade extra fokus på utstationerade arbetare. (Genrebild) Foto: Getty Images

Personal utan arbetstillstånd och uppehållstillstånd och utstationerad personal som inte fanns registrerade var felaktigheter som uppdagades när Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polismyndigheten genomförde oanmälda inspektioner ute på byggarbetsplatser.

Under ett par veckor i november gjorde Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polismyndigheten i samarbete med andra myndigheter oanmälda kontroller i branscher som är extra utsatta för arbetslivskriminalitet, bland annat bygg. Totalt kontrollerades 120 företag, sju av dessa inom byggbranschen.

De granskade byggarbetsplatserna finns i region väst. Där upptäcktes olika överträdelser mot utlänningslagen, där personer som saknade arbets- och uppehållstillstånd påträffades, och utstationerad personal som inte var registrerade på rätt sätt.

Ulf Larsson, arbetsmiljöinspektor på Arbetsmiljöverket.

Ofta är det inkomna tips som ligger till grund för vilka byggarbetsplatser som väljs ut för inspektion.
– Bygg är lite problematiskt att inspektera eftersom det är så många olika arbetsgivare på en arbetsplats. Men vet inte heller i förväg vilka underentreprenörer som är där, säger Ulf Larsson, arbetsmiljöinspektor på Arbetsmiljöverket.

De olika myndigheterna har olika fokusområden. Polisen kontrollerar bland annat arbetstillstånd och Skatteverket personalliggare. Förutom själva arbetsmiljön och arbetsmiljöplaner hade Arbetsmiljöverket den här gången extra fokus på utstationerade arbetare.

Fusk eller okunskap?

– Vi kontrollerar dem mot utstationeringsregistret och att tjänstemottagaren i Sverige har kontrollerat att de är korrekt registrerade. Min känsla är att det inte fungerar jättebra, men frågan är om det är fusk eller okunskap. Många är inte registrerade och tjänstemottagaren har inte koll på reglerna, säger Ulf Larsson.

Av de sju byggena som inspekterades var två utan anmärkning enligt polisen och Arbetsmiljöverket. (Skatteverket får inte dela information med de övriga myndigheterna.)

På de övriga fem hittades felaktigheter som: flera personer utan arbetstillstånd, person utan uppehållstillstånd och utländska arbetare som inte fanns med i utstationeringsregistret.
– På de här inspektionerna var det de större arbetsplatserna som var helt gröna. Men i allmänhet är byggbranschen en riskbransch. Det är mycket folk på ett bygge, det är flera led av underentreprenörer och ibland också bemanningsföretag, en del är bara där och arbetar korta perioder, så det är svårt att få överblick, säger Ulf Larsson.

Informationen från inspektionerna blir nu faktaunderlag för ytterligare utredningar. Till exempel om tjänstemottagaren inte har fått information om att utstationeringen av arbetstagarna är anmäld till Arbetsmiljöverket, ska de senast efter tre dagar anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Om tjänstemottagaren inte gör detta, riskerar de en sanktionsavgift.