Nyheter

Inspektionsprojekt ska minska byggolyckor

Foto: Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket startar ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa i bygg- och anläggningsbranschen.

Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

–  Företag med 1-49 anställda är den största gruppen och logiskt sett är det här de flesta olyckorna sker, säger Kicki Höök, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro är nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom andra branscher, 11 olyckor per tusen anställda och år jämfört med genomsnittet som ligger på 7, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.  Bygg och anläggningsbranschen ligger också högt när det gäller dödsolyckor.

Ett treårigt inspektionsprojekt, med syfte att minska olyckorna och ohälsan i bygg- och anläggningsbranschen, startade i april.

–  Vi har alltid prioriterat byggbranschen, men nu tar vi ett nytag. Projektet är utformat som en tvåstegsraket där vi inledningsvis kommer att besöka kontoren och prata om rutiner, hur systemet fungerar och hur man får ut sin information. Sedan kommer vi att följa upp med besök på byggarbetsplatsen, säger projektledaren Kicki Höök.

Under 2015 kommer cirka 1 200 arbetsgivare att besökas över hela landet. Fokus kommer att ligga på de små företagen. Arbetsmiljöverkets branschanalyser visar att det ofta finns många entreprenörer i flera led i större bygg- och anläggningsarbeten. Andelen utländsk arbetskraft ökar också, enligt statistik från utstationeringsregistret. Arbetsmiljöverket kommer att fokusera på de små byggföretagen med under femtio anställda.

– De riktigt stora företagen har helt andra resurser än de små. Förutsättningarna att driva arbetsmiljöarbete är olika. Men även om det finns rutiner så ska de fungera i praktiken också. Här finns ofta ett glapp.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser.

– Handhållna maskiner som ger vibrationsskador, buller, damm och den psykosociala arbetsmiljön är andra riskområden, avslutar Kicki Höök.

Hela inspektionsprojektet kommer att pågå 2015-2017.