Nyheter

Inspektörer på bullerjakt

Inspektionerna börjar i februari på arbetsplatser där det finns stor risk att de anställda utsätts för buller och/eller vibrationer.

Riskerna är stora för bland andra betong- och stenindustriarbetare, fordons- och maskinförare, gjutare, plåtslagare och byggnadsarbetare.

Enligt Arbetsmiljöverket utsätts fler män än kvinnor för buller i jobbet, men det är också ett ökande problem inom skola och barnomsorg där kvinnorna är i majoritet bland de anställda. Nära tio procent av de anmälda arbetssjukdomarna är hörselskador och tinnitus.

Skadliga vibrationer drabbar så gott som uteslutande män. Vibrationerna kan skada muskler, nerver och cirkulation.

Inspektionerna kommer att göras i Malmö-, Göteborgs- och Växjödistrikten.