Nyheter

Installationsarbeten före tidsplanen

I en samverkansentreprenad håller NCC och Citytunnelprojektet på att utföra installationsarbeten i de tre nya stationerna Malmö central nedre, Hyllie och Triangeln i Citytunneln. Projektchef för arbetet är Magnus Jakobsson från NCC.

Hur långt har ni kommit?
— Vi startade Malmö central nedre i mars förra året. Där är rulltrappor monterade och läggning av granitgolvet pågår. Där är vi halvvägs i alla fall. Hyllie startade i augusti i fjol, där är de fysiska arbetena klara under senhösten, sen vidtar en lång testperiod, som pågår under hela 2010. I Triangeln startade vi vid årsskiftet och de fysiska arbetena kommer att pågå hela detta året.

Löper arbetet som planerat?
— Vi ligger på och före plan generellt. Vi har haft en lång och bra planeringsperiod. Dessutom gör vi arbeten i år som vi skulle gjort nästa år genom att vi har samordnat med andra sidoentreprenörer. Malmö central och Hyllie ligger bra till. Triangeln har hela tiden varit den som är mest tidskritisk eftersom den ligger sist. Den kommer att bli rätt så tufft att klara av, men det ska vi göra.

Hur många man har NCC på plats på de tre stationerna?
— 40 tjänstemän och 130 yrkesarbetare. 10 av de 40 tjänstemännen kommer från Citytunneln.

När ska ert arbete vara klart?
— Vårt åtagande sträcker sig fram till sommaren 2010.

Finns det några särskilda svårigheter på Citytunnelprojektet?
— I Triangeln finns en stor utmaning när det gäller logistik. Stationen ligger 20 meter ner i berget och vi måste ta in material via tunneln. Dessutom ligger miljön högt på agendan och det är många sidoentreprenörer involverade och vi använder mycket teknik som inte har gjorts innan, till exempel har vi infästningar i betong som är mycket speciella.

Vad innebär ditt jobb?
— Jag ska försöka hålla ihop de 40 tjänstemännen och 130 yrkesarbetarna. Dessutom har vi samordningsansvar för tio kontrakt med sidoentreprenörer som ska installera el, VVS, hissar, rulltrappor och bygga ankomstbyggnader.

Är det ett roligt jobb?
— Absolut. Det är närmast en förmån att få vara med och bygga det här när man är Malmöbo. Jag ska ju åka på de här stationerna hela mitt liv så det är ju fantastiskt roligt att veta allt om dem.