Nyheter

Installationsmarknaden växer med bostäder

Under 2015 uppgick installationsmarknaden för elteknik och VS till närmare 110 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka tre procent jämfört med 2014.

Prognoserna ser ljusa ut även för de kommande åren tack vare den höga aktiviteten inom bostadsbyggandet. 

Under 2016 och 2017 väntas installations­marknaden öka, med två procent vartdera året för elteknik och med två respektive tre procent för VS-installationer. Orsaken är framförallt den fortsatt höga aktiviteten inom bostadsbyggandet och en återgång till positiv utveckling för industriinstal­lationerna.Detta enligt Installatörsföretagen och Industrifakta.

– Investeringarna i nya bostäder tog fart under 2015 och det beräknas ha byggts cirka 45 000 nya bostäder. Även ombyggnationerna av flerbostadshus fortsätter och vi ser att allt fler projekt med syfte att modernisera och energieffektivisera miljonprogrammets bostäder startas, säger Hans Heldring, branschekonomiansvarig på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Det finns stora regionala skillnader på installationsmarknaden. I Norrland väntas en kraftig minskn­ing, medan marknaden i Skåne får den starkaste utvecklingen av elinstallation­erna under 2016. För VS-installationer är det Stockholm som är den starkast växande marknaden.

– I Norrland, där tung industri spelar en avgörande roll, är det priset på järnmalm som medfört att LKAB dragit i nödbromsen och instal­lationsvolymen i regionen minskat kraftigt.