Nyheter

Internationellt konsortium bygger etapp i Västlänken

Rulltrappan ner från entrén vid Allén i Haga. Illustration: Trafikverket

Ett konsortium bestående av det turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda Segermo tilldelas uppdraget att bygga station Haga i Västlänken i Göteborg.

Entreprenaden för Haga innefattar byggnation av station samt 1,5 km tunnel. Kontraktet är värt 2,3 miljarder kronor.

Projektet kommer att drivas av ett konsortium med NRC Group, Astaldi, som är en av Italiens ledande entreprenör och en av de 25 största i Europa inom byggsektorn, och med Gülermak, som är en ledande turkisk entreprenör.  

– Det här är en milstolpe i NRC Groups historia och vi är fantastiskt glada och stolta över att ha fått det här förtroendet från Trafikverket tillsammans med två så framstående entreprenörer som Astaldi och Gülermak, kommenterar Daniel Pettersson, VD NRC Group Sverige. 

Entreprenaden för Haga innefattar byggnation av station samt 1,5 km tunnel. Stationen byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. Det blir totalt tre entréer till stationen som via ett mellanplan leder till plattformarna.

Stationen byggs dels i ett öppet jordschakt under Rosenlundskanalen och dels i berget under Haga kyrkoplan. Förutom järnvägstunneln kommer linjen också att ha en parallell servicetunnel och en anslutande tillfartstunnel.

För upphandlingen har så kallad prekvalificering tillämpats. Elva företag ansökte om att få lämna in anbud och efter Trafikverkets urval fick fem gå vidare. Av dessa fem, valde tre att lämna in anbud.

– Det har varit en gedigen process som säkerställt att vi valt rätt entreprenör både vad gäller kvalitet och pris, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Kontraktet är värt 2,3 miljarder kronor och byggstart är planerad till 2018. Gülermak och Astaldi äger 40 procent var i konsortiet och Segermo äger 20 procent.

Trafikverkets beslut kan överprövas i tio dagar efter tilldelning i enlighet med lagen om offentlig upphandling, därefter kan kontrakt tecknas.

Entreprenaden för station Haga är en av fyra huvudentreprenader i Västlänken. Tidigare har NCC tilldelats entreprenad Centralen. Anbud för entreprenad Korsvägen och entreprenad Kvarnberget lämnas in senare i år.

FAKTA VÄSTLÄNKEN

  • Västlänken är en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer i Göteborg. 
  • Med Västlänken får Göteborg tre nya pendeltågsstationer i centrala lägen; vid Göteborgs central, vid Haga och vid Korsvägen. 
  • Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång. Drygt sex kilometer av den dubbelspåriga järnvägen kommer att gå i tunnel under centrala Göteborg. Fyra av  sex kilometer långa tunnel kommer att gå genom berg, där man spränger sig fram. Två kilometer kommer att gå i lera, och där används i stället cut-and-cover-teknik. 
  • Trafikverket har delat in arbetet i sex entreprenader. Fem av entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer en övergripande entreprenad för så kallade BEST-arbeten. 
  • Entreprenaderna Olskroken tilldelades under slutet av 2015 (Peab), och Centralen 2016 (NCC). 
  • Kostnaden för Västlänken är beräknad till 20 miljarder kr i 2009 års prisnivå.