Nyheter

”Invandrare är en resurs ingen har tänkt på”

Telge Peab startades som ett sätt att skapa jobb för invandrare och arbetslösa. Men det är också ett sätt för byggbranschen att trygga personalförsörjningen. <br>- Det här är en resurs som ingen har tänkt på. Och en bra resurs dessutom, säger Gerry

Byggbranschen står inför stora pensionsavgångar. – Byggbranschen är inne i en fas där 250 000 personer mer än normalt kommer att gå i pension. Jag är förvånad att ingen annan har tänkt på det här, säger Gerry Åkerström, Telge Peabs operative chef. Hittills har Telge Peab byggstartat ett projekt, bostäderna i Kvarter Körsbäret, och åtta personer som tidigare var arbetslösa har anställts: sex irakier och två svenskar. Samtliga som har anställts har någon form av tidigare byggerfarenhet. Men samtliga måste vidareutbildas på arbetsplatsen. För att underlätta den utbildningen har Telge Peab anställt två yrkesarbetare som fungerar som handledare. Är ni nöjda med att ha skapat åtta arbetstillfällen? – Vi startade vid årsskiftet och det här är första projektet. Vi kan inte anställa fler än vi behöver. Men fler är på väg in, tre är anställda och kommer att börja i december, säger Gerry Åkerström. – Innan vi är färdiga på projektet vid årsskiftet 2011/2012 behöver vi säkert tio till, säger platschef Tomas Berglund. För Södertälje kommun var Telge Peab ett sätt att ta tillvara invandrarnas byggkompetens, minska arbetslösheten och råda bot på bostadsbristen. ”Vi uppmanar och utmanar näringslivet, stat och kommuner att hitta fler sätt att ta sig an arbetslösheten på affärsmässiga grunder” skrev Anders Lago (S) och Peabs Mats Paulsson på DNs debattsida. Men Telge Peabs ägare har kritiserats för att snedvrida konkurrensen, bland annat från den liberala tankesmedjan Den Nya Välfärden, som har sett samarbetet som en smygsubvention till Peab. Den kritiken slår Gerry Åkerström ifrån sig. – Vi jobbar på marknadsmässiga villkor och får inga fördelar. Vi får slåss om marknaden som alla andra, säger han.

Telge Peab gör Körsbärs-debut

  • Telge Peab ägs till 49 procent av Södertälje kommun och till 51 procent av Peab.
  • Målet är att ge arbetslösa Södertäljebor, försörjningsstödtagare och flyktingar en möjlighet till utbildning, praktik och arbete samtidigt som företaget bygger bostäder i Södertälje. För dem som har varit arbetslösa under det senaste året får Telge Peab ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen, som mest motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften.
  • Bolagets första projekt är att bygga 77 bostadsrättslägenheter i Kvarter Körsbäret i Södertälje. Målsättningen är att bygga 50-100 nya lägenheter per år.