Nyheter

Investerar i ny betongfabrik

Thomas Betong investerar 80 miljoner kronor i en helt ny fabrik i Heby utanför Uppsala för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag. 

Ökat hållbart byggande i Sverige innebär att efterfrågan på betongstommar stiger. Detta gäller särskilt i Stockholm-, Uppsala- och Mälarregionen.

För att möta marknadens behov investerar Thomas Betong nu 80 miljoner kronor i en helt ny fabrik i Heby utanför Uppsala för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag. Efter sommaren 2017 sker de första leveranserna från den nya fabriken.

En anledning är att möta efterfrågan på den nya miljöstommen som Thomas Betong lanserade tidigare i våras.

Thomas Miljöstomme, som passar för såväl bostads- som kontorshus, baseras på att prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger levereras direkt till byggplatsen och kompletteras med tre olika produkter av fabriksbetong. Enligt företaget sänker denna byggmetod CO2-avtrycket med upp till 30 procent och kortar dessutom byggtiden jämfört med konventionellt byggda stommar.

Med den nya fabriken ökar Thomas Betong kapaciteten på tillverkningen av miljöstommen.

Thomas Concrete Group har under de två senaste åren framför allt investerat i ett flertal nya betongfabriker i USA. Under våren stärkte bolaget också sin position i Mälardalen och Göteborgsregionen genom förvärv av ett antal fabriker.

– Vår nya fabrik i Heby harmonierar med samhällets höga ambition om ett ökat hållbart bostadsbyggande, säger Carina Edblad, vd Thomas Betong AB.