Nyheter

Investerar mer än 20 miljarder i Kista

Kistagången. Bild: Kista Limitless

 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen och ny infrastruktur. Fem bostadsutvecklare och fastighetsägare gör gemensam satsning i Kista och planerar investeringar för över 20 miljarder kronor till år 2035.

Under hösten gick de fem stora fastighetsägarna Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg ut med sin gemensamma satsning på stadsdelen Kista i norra Stockholm. Visionen är att stärka området som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm. 
Nu står det klart att det kommer att genomföras investeringar på mer än 20 miljarder till och med år 2035, något som gör satsningen till en av Nordens största. 

– Med denna injektion i stadsutvecklingen vill vi förverkliga den potential som Kista besitter. Fokus ligger på att stimulera synergierna i det lokala näringslivet, att nyttja den dynamiska ekonomin till att skapa fler arbetstillfällen och att genom långsiktig stadsutveckling skapa en attraktiv blandstad, säger Johan Thomsson, nytillträdd vd för Kista Limitless, i ett pressmeddelande.   

 
Handlingsplanen för arbetet riktar in sig på både de som verkar och bor i Kista, samt de som besöker stadsdelen, och är därför framtagen i nära dialog med bland annat Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms universitet, Ericsson och Kista Science City. 

Konkret så kommer den omfattande satsningen att generera över 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen samt ny och upprustad infrastruktur.  

Man kommer också arbeta med ett gemensamt tjänsteerbjudande inom destination, service, hälsa och community samt att tydliggöra områdets varumärke genom konceptet The Kloud. 

– Det här är ett sätt att framtidssäkra ett område som historiskt har varit starkt bidragande till att göra Sverige till den innovationshub vi är idag. Givet investeringarnas storlek, dess långsiktighet och den breda uppslutningen bakom ser jag att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas, säger Johan Thomsson. 

Nuvarande handlingsplan i korthet, 2021–2035:

  • 8 000 nya bostäder.  
  • 8 000 nya arbetstillfällen. 
  •  2 nya hotell.  
  •  20 nya samhällsfastigheter.  
  •  Restauranger, caféer och kommersiella ytor.  
  •  Uppgradering av Jan Stenbecks torg, Grönlandsparken, Arne Beurlings Torg, Grönlandsstråket, Helelundskopplingen, Studentstråket, Kistagången, Färögatan, Isafjordsgatan samt etablering av nya kvartersparker. 
  •  Utbyggnad av tvärbanan, upprustning av tunnelbaneplatsen och busshållplatsen. 
  •  Ett gemensamt tjänsteerbjudande inom destination, service, hälsa och community omfattande gemensamma evenemang, såsom inspirationsföreläsningar och testbäddar samt lokala utställningar där bolag och individer får visa upp sig och synliggöra Kistas innovationer och framgångssagor

Källa: Kista Limitless