Nyheter

Investeringar i utemiljön vanligast

Foto: Getty Images

Utemiljön, elinstallationer och ventilationsåtgärder toppar bostadsrättsföreningarnas lista över planer på vad som behöver åtgärdas framåt.  


En färsk kartläggning av bostadsrättsföreningarnas planerade byggåtgärder, underhåll och investeringar visar vilka planer som är vanligast framåt.  Åtgärder i utemiljön toppar före elinstallationer och ventilationsåtgärder. 
Utemiljön är det område som flest bostadsrättsföreningar vill åtgärda, 418 föreningar har svarat att de har planer för utomhusmiljön. Det handlar om allt från asfaltering, parkeringsplatser, cykelställ, carport, garage, lekplatser, staket och farthinder till trädgård, grönytor och utomhusbelysning. 

De näst vanligaste planerade åtgärderna gäller elinstallationer, främst laddstolpar till elbilar. 

Ventilation, besiktning av befintligt system och installation av nytt, kommer tre på listan över de vanligaste planerade byggåtgärderna.

Bostadsfakta är Byggfaktas årliga kartläggning över bostadsrättsföreningarnas planerade byggåtgärder, underhålls- och investeringsplaner. Totalt har cirka 1200 bostadsrättsföreningar svarat på undersökningen.

          

Typ av planerad åtgärd, investering Antal BRF som planerar åtgärden
Utemiljön* 418
Elinstallationer (laddstolpar, belysning o s v.) 380
Ventilation (OVK-besiktningar, ny ventilation) 363
Värmesystem (värmepumpar, värmeväxlare, solceller/paneler, radiatorer, termostater, fjärrvärme m.m.) 298
Målning (inomhus och/eller utomhus) 288
VVS-stammar (relining, spolning av dagvattenledningar eller stammar, stambyten) 252
Fasadarbeten 249
Fönster (nya fönster eller fönsterrenoveringar) 202
Entrésystem (postfack, postboxar, porttelefon, kodlås, passersystem, skyltar, trappregister, anslagstavlor o s v.) 199
Takarbeten (yttertak, takrasskydd, vattenavrinning, hängrännor, stuprör o s v.) 196

Källa Byggfakta