Nyheter

IVA: ”Omvärdera hyresregleringen”

Skärpta energideklarationer, en omvärderad hyresreglering och utredning av en kreditriskförsäkring för energieffektivisering. Det är några åtgärder som behövs för att lyckas halvera energiförbrukningen i svenska byggnader, skriver IVA i en rapport.

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tittat på utmaningarna och möjligheterna att minska den specifika energianvändningen i Sveriges bebyggelse med 50 procent fram till år 2050 jämfört med 1995.

I rapporten som presenterades den 22 november skriver IVA att det delvis saknas en koppling mellan det tidigare nationella målet om en halvering av energiförbrukningen och de regler som påverkar fastighetsägarnas agerande.

De efterfrågar nu:

  • Skärpta byggregler vid ombyggnad och nybyggnad
  • Anpassning av bevarandekraven
  • Skärpta energideklarationer
  • Omvärderad hyresreglering
  • Utredning av en kreditriskförsäkring för energieffektivisering
  • Kunskaps- och erfarenhetsspridning genom demonstrationsprojekt
  • Nationellt kompetenslyft inom energieffektivt byggande
  • Inrättandet av ett renoveringscentrum
  • FoU-program inom energieffektivisering av bebyggelsen.

Enligt rapportförfattarna måste arbetet starta omedelbart om halveringen ska gå att genomföra.

 

Marie Bergström
[email protected]