Nyheter

”Jag betalade med privata pengar”

Attunda tingsrätt. Foto: Susanne Bengtsson.

Enligt åklagaren finns varken vittnen eller dokument som bevisar att den åtalade underentreprenören jobbat med renoveringen av Söderledstunneln.

Trots det har han fakturerat arbeten för 27,4 miljoner kronor för utfört arbete.

På onsdagen förhördes den så kallade underentreprenören när rättegången för bedrägerierna i samband med renoveringen av Söderledstunneln fortsatte. Underentreprenören driver ett mark- och anläggningsföretag i Stockholm, men hans roll verkar ha varit att, via sitt företag, ställa ut oriktiga fakturor till konsortiet som haft entreprenaden för tunneln – och som i sin tur fakturerat Trafikkontoret i god tro.

Från åklagarsidan menar man att arbetena aldrig utförts. Inget underlag har bifogats de fakturor som företaget skickat, inga tidplaner har upprättats, ingen dagbok har förts och ingen mängdreglering finns redovisad. Under tisdagens förhör ställde man ett antal frågor gällande företagets ”osynlighet” på arbetsplatsen.

Varför finns det ingen som sett dig eller din personal i tunneln? frågar kammaråklagare Elisabeth Börjesson från Ekobrottsmyndigheten.

– Vi hade inga loggor, varken på våra kläder eller maskiner, svarar den åtalade.

Hur kom ni in på arbetsplatsen? Ingen från företaget finns med i på listan för inpasseringssystemet.

– Vi behövde inga passerkort. Det var bara att gå in. Jag brukade använda infarten från Hammarbysidan, oftast gick jag in, någon gång körde jag in.

Åklagaren konstaterar också att företaget inte heller finns med på listan över personal som genomgått den obligatoriska tunnelutbildningen.

Underentreprenören själv förklarar anonymiteten med att han inte haft egen personal på plats. Han har istället anlitat svart arbetskraft från Irland. 

Den åtalade ska ha haft utgifter på cirka 1,2 miljoner för den anlitade irländaren och hans mannar. 

– Jag betalde arbetskraften med egna privata pengar, inte företagets. Det är sådana pengar som jag lyckats spara åt mig och som jag haft i en låda under sängen, säger underentreprenören under förhöret.

Den åtalade kan inte heller delge åklagaren några kontaktuppgifter till irländaren då de bara pratat med varandra via kontantkortstelefoner.

– Det kanske aldrig har funnits någon XX (namnet) från Irland? säger åklagaren.

Underentreprenören har skickat flera fakturor om cirka fem, sex miljoner kronor utan underlag till NSA, konsortiet. När han fått betalt har pengarna ganska omgående slussats över till den byggkonsult som varit anlitad av Trafikkontoret. Underentreprenören förklarar att han lånat ut pengar till konsulten. Totalt ska han ha lånat ut cirka 30 miljoner kronor.

– Eftersom jag hade billig arbetskraft kunde jag låna ut pengar. Om jag hjälpte honom med pengar till den nya verksamhet han höll på att starta upp så var chansen större att jag skulle få tillbaka pengar som han lånat av mig tidigare. Jag är en snäll person som gör allt för att hjälpa till.

Konsulten och underentreprenören har haft en nära relation, både yrkesmässigt och privat. Det var konsulten som såg till att underentreprenörens företag upphandlades till Söderledstunneln. Han fick ett kontrakt värt 9,5 miljoner kronor. Samtidigt verkar konsulten ha haft stor inblick i underentreprenörens företag, bland annat har han formulerat vad som ska stå på fakturorna.

Förhören med övriga åtalade fortsätter den här veckan.