Nyheter

”Jag saknade kreativiteten”

En byggnad med historiskt värde blir ett köpcenter. Projektchefen John Möllerberg tycker att platsen i Bromma är inspirerande. <br></br> — Det roligaste i jobbet är interaktionen mellan människor när man jobbar i projekt med bland annat design

John Möllerberg är projektchef när etapp 2 av köpcentret i Bromma byggs. Skanskas ordervärde är 750 miljoner kronor för ombyggnaden av den kulturminnesmärkta hangaren från 40-talet.

En antikvarie har koll på bygget och ser till att det byggnadshistoriska värdet på hangaren inte förvanskas. Det man vill värna om är bland annat kombinationen av hög arkitekt- och ingenjörskonst. Till exempel får man inte bygga bort dess volym, eftersom man ska kunna se helheten.

Etapp 2 omfattar sammanlagt 35 000 kvadratmeter varav 25 000 kommer att bli handel. Dessutom tillkommer bland annat ett undergrävt garage på 11 000 kvadratmeter.

John Möllerberg började inom Skanska som arbetsledare på Bygg Lund, efter utbildningen till Väg- och vattenbyggnadsingenjör vid Lunds Tekniska högskola 1987. När frun fick jobb i Stockholm 1995 flyttade de och han hittade åter jobb på Skanska.

Med åren har han jobbat för bolaget under olika titlar och områden, bland annat som produktionschef och projektingenjör. Han har även arbetat med intern verksamhetsutveckling med syfte att höja projektledningskompetensen inom Skanska.

— Jag har sökt mig tillbaka till att jobba i projekt, efter att ha sysslat med affärsutveckling några år. Jag saknade den kreativa växelverkan mellan människor som finns när man jobbar i projektform.

Bromma center ägs av KF fastigheter. Köpcentret väntas bli klart lagom till påskhelgen 2010.

Roger Laktena
[email protected]

John Möllerberg

Bor: i Solna.

Ålder: 49 år.

Familj: Fru, två söner 8 och 11 år.

Fritidsintressen:Segla, snickra på sommarstugan, spela tennis och försöker hålla igång med lite styrketräningen ibland. Barnens fritidsaktiviteter tar stor del av ens lediga tid. Roligast på jobbet: Samverka med andra människor, att få igång fungerande team.

Tidigare arbetserfarenheter:Jobbat inom Skanska sedan 1987 och har främst jobbat med byggprojekt i olika befattningar. I grunden Väg- och vatten byggnadsingenjör från LTH.

Aktuell: Projektchef för bygget etapp 2 av Bromma center, köpcenter.