Nyheter

”Jag tror man ser oss som naiva i Sverige”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen. Bild: Byggföretagen

Cementkrisen uppmärksammas internationellt, bland annat i franska Le Monde.
– Det finns en förvåning internationellt över att man i Sverige inte förmår säkra en långsiktig hållbar råvaruförsörjning, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Frankrikes största dagstidning Le Monde skriver bland annat att 280 000 jobb hotas i ett land där Corona-pandemin har lett till att mängder av svenskar bygger om sina hus och fritidshus och där bostadsbyggandet går på högvarv. Denna artikel plockades upp av Byggföretagen och kommenterades av branschorganisationens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson.

”Vill regeringen ha inhemsk kalkbrytning över huvud taget – eller öka beroendet av importerade råvaror? Det är klart att rådande osäkerhet för svensk basindustri påverkar bilden av Sverige utomlands” skriver hon och utvecklar för Byggvärlden: 

– Jag tror man i världen ser oss i Sverige som lite naiva. I Frankrike, till exempel, är man mer van vid tydligare regelverk och pekpinnar. De är kanske också mer industrivänliga samtidigt som de är oerhört nationalistiska och stolta över sitt land, sina naturtillgångar och sin industri.

Tanja Rasmusson tror också att Sverige internationellt ses som ett lite udda land där man lägger krokben för den egna industrin. Hon menar också att det i allra högsta grad ligger på regeringen att säkra en långsiktig hållbar tillgång på råvaror för svensk industri.

– Då talar jag allmänt; möjligheten att bryta kalk och sten, hugga träd, miljötillståndsprocesser och så vidare. Det är regelverken som är det viktiga här, inte den enskilda lagstiftnings- eller domstolsprocessen.

Hon menar att regeringen måste se nuvarande situation som en varningsklocka.

– Och då menar jag hela situationen för svensk industri. Det finns en mängd exempel på att saker och ting inte fungerar. Miljötillståndsprocessen lägger krokben för klimatomställningen, det blir för byråkratiskt och komplicerat och tar för lång tid. Myndigheternas och domstolarnas roller är oerhört tunga i förhållande till industrins, bevisbördan är skev här. Det kostar till exempel inget att invända i ett ärende, men det kostar att ansöka. Det är så mycket som är obalanserat.