Nyheter

Jämställt samhälle om de unga själv får bestämma

Framtidsexperterna Hugo Eliasson och Norah Lindberg tillsammans med Rambölls vd Niklas Sörensen. Foto: Anna Sjöström

Jämställt, lugnt, fredligt, tryggt och miljövänligt.
Det är orden som hamnar i topp när ungdomar beskriver sitt drömsamhälle.
Ramböll har tagit en titt på samhällsbyggnad ur barns och ungas perspektiv och presenterade en ny undersökning på ett välbesökt seminarium.

Ramböll tycker att svenska beslutsfattare måste bli bättre på att lyssna på barn och unga, eftersom det är de som ska de som ska bo i de samhällen som planeras och byggs i dag.
Därför har de låtit drygt 200 ungdomar mellan 15 och 18 år har fått svara på frågor om sin syn på framtiden.
Resultatet presenterades på seminariet Drömmar om framtiden – så vill nästa generation leva och bo.

– Dialog är viktigt. Ingen behöver vinna över någon annan, vi kan vinna tillsammans. Jag hoppas att undersökningen och seminariet kan leda till många bra idéer som vi kan följa upp, säger Niklas Sörensen, vd Ramböll.
– Vi kan inte rösta, så vi måste få fram våra åsikter på något annat sätt, säger Hugo Eliasson, 13 år.
– De vuxna måste hjälpa oss med det, det måste ge oss chansen att få prata och sedan lyssna på oss, säger Norah Lindberg, 12 år.
De deltog i seminariet som Rambölls ”framtidsexperter”, och fanns på scenen tillsammans med moderator Fredrik Berling.

När ungdomarna som besvarat enkätundersökningen fick beskriva sitt drömsamhälle hamnar ord som jämställt, lugnt, fredligt, tryggt och miljövänligt i topp.
– Det är viktigt att alla blir lika behandlade. Det tror jag är självklart för barn, men inte för alla vuxna, säger Norah Lindberg.

På frågan Vad tycker du att vi behöver förbättra i samhället? hamnar ”miljömässiga förbättringar”, ”jämlikt samhälle” och ”attityder i samhället” på de tre första platserna.

Ungdomarna har också svarat på hur de själva vill bidra till samhällsutvecklingen. Där är de vanligaste alternativen: ”genom digitala folkomröstningar”, ”jag vill att andra tar hand om det, det räcker att jag röstar” och ”genom möten mellan politiker och invånare”.

Och här fick de medverkande politikerna Meit Fohlin, Regionråd, Region Gotland (S), och Gustav Hemming, Miljö-, skärgårds- och regionplaneringsråd, Stockholms läns landsting, (C) något att tänka på.
– Intressant att digital folkomröstning hamnar i topp, det är absolut något jag ska ta till mig. Det är ett smidigt sätt att nå ut till många, säger Meit Fohlin.
Hugo Eliasson passade också på att tillägga att han faktiskt aldrig hade haft en politiker på besök i skolan, något som Mei Fohlin lovade att ta tag i.