Nyheter

”Japans hus är väl byggda”

I Japan har man satsat stora resurser på att bygga jordbävningssäkra hus.<br/> — Sedan är såklart en jordbävning med 8,8 på Richterskalan väldigt kraftigt, säger Anders Bodare, expert på jordskalvssäkra byggnader.

Efter fredagsmorgonens jordbävning har en efterföljande tsunami svept in över den japanska kusten.

Japan är dock ett land som är väl förberett inför jordbävningar, anser Anders Bodare.

— Japan och Nya Zeeland har lagt ned oerhörda resurser på att öka säkerheten på sina hus. De länderna, tillammans med Kalifornien, är bäst i världen på det, säger han.

Anders Bodare är konsult på Geo Risk & Vibration Scandinavia, och har tidigare bland annat jobbat som lärare på KTH med markvibrationer och som konsult åt Sida efter naturkatastrofer.

— Jag var själv i Japan för några månader sedan och så vitt jag förstår är japaner det mest förberedda folket i världen. De har årligen övningar i skolorna. Vad alla väntar på är ju den stora jordbävningen som man vet kommer att inträffa mitt i Tokyo. Det hände 1923 och det kommer att hända igen, säger han.

— De har detaljerade regler som ska följas. Det kan handla om hur många pålar och armeringsjärn som ska användas och hur böjda de ska vara. Sedan är husen fjädrade med gummikuddar som fördelas jämt under bottenplattorna, säger han.

Anders Bodare berättar att en avgörande faktor för ett jordbävningssäkert hus är massafördelningen.

— Massafördelningen handlar om att tyngder i huset ska vara jämnt fördelat. Att ha en tung vattencistern på taket är inte bra vid en jordbävning. Ett annat exempel är ett hus i Mexiko där man installerat en mekanisk verkstad på sjunde våningen. Det är en enormt dålig idé, säger han och får medhåll av kollegan Carl Wersäll, som också är doktorand på KTH i geoteknik.

— Det är vanligt vid jordbävningar att det är byggnaders förstavåningar som kollapsar. Det kan ha att göra med att det ofta är butikslokaler där med stora glasade fasader, säger Carl Wersäll.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till vid byggandet av jordbävningssäkra hus är materialens styvhet.

— Styvhetsfördelningen ska också vara jämt fördelad. Om ett hus har två väggar med stela tegelväggar, och två väggar med flexiblare glasfasader och butikslokaler, så kommer huset att rotera vid vibrationer, mot de stelare delarna och ge dragspänningar, säger Anders Bodare.

Anders Bodare exemplifierar med ett höghus i Nicaragua.
— Utifrån var det ett normalt höghus. Men inne i byggnaden hade alla trapphus och hissar placerats på en sida. De delarna har många stela rör och när sedan jordbävningen kom i början av 1970-talet vred sig huset och rasade direkt, säger han.

Hur säkra är hus i Sverige jämfört med Japan?

— Moderna hus i Japan är jordbävningssäkrare än svenska hus. Men å andra sidan har vi också säkra hus. Vi har ju ett kallt klimat och måste bygga kraftiga hus av den anledningen. Sedan har vi ju ingen anledning att bygga så säkert som i Japan. Det är bara kostnadskrävande, säger Anders Bodare.

Jordbävning

Är en plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som åstadkommer skalv i marken.

1923 inträffade en jordbävning i närheten av Tokyo. Nästan 143 000 människor dog.

2010 inträffade en annan svår jordbävningskatastrof, på Haiti där cirka 223 000 människor beräknas ha dött.

Källa: Nationalencyklopedin