Nyheter

Jätten försvarar enstegsmetoden

NCC erbjuder husägarna i Maria Park reparationer av fuktskador. Men inte med tvåstegstätade fasader. Samtidigt har NCC renoverat andra fuktskadade områden med tvåstegstätade lösningar.

NCC har ett gratis åtgärdsprogram för fuktskador. Bland annat ingår en identifiering av skador samt åtgärder med beprövade lösningar. Detta erbjuds nu husägarna i Maria Park.
— Det räcker med att åtgärda eventuella skador, säger Jan Byfors, teknisk chef på NCC Construction Sverige.

Anser ni att de fasader som inte är fuktskadade är okej, trots att de innehåller organiskt material med träreglar?
— Vår undersökningsmetod medför att skador åtgärdas. Därmed har man en fungerande vägg, trots träreglar.

Att husen görs om till hus med tvåstegstätade fasader är inte aktuellt.
Är det en kostnadsfråga?
— Ja. Men det är inte nödvändigt med tvåstegstätade fasader, säger Jan Byfors.

NCC har tagit fram en ny enstegstätad vägg som ska vara säkrare än gamla konstruktioner. Men denna vägg kommer inte att erbjudas husägarna i Maria Park.

— Den används för nyproducerade hus. Det är inte rimligt att vi ska byta ut konstruktioner på gamla hus bara för att vi har utvecklat en ny produkt.

NCC har dock inte bara tagit fram en ny enstegstätad vägg. Man har också ersatt hus med fuktproblem, med tvåstegstätade lösningar. Annehem heter området i Lund där 175 enstegstätade villor, byggda av NCC, stod klara 2007. En utredning visade att hus i området hade fuktskador.

— Här gjorde vi en fördjupande undersökning. Det krävde tvåstegstätade lösningar, berättar Jan Byfors.

Att NCC erbjuder enstegstätade fasader i Maria Park, och tvåstegstätade i Annehem, är inte konstigt anser Jan Byfors.
— Annehem lärde oss hur man hanterar enstegstätade konstruktioner på gamla hus. Det har vi nytta av nu, säger han.

NCC:s åtgärdsprogram vänder sig till husägare som omfattas av byggbolagets 10-årsgaranti för hus med enstegstätade fasader. Till att börja med har 276 husägare kontaktats. Bland de som fått erbjudandet ingår husägarna i Maria Park.