Nyheter

Jätteorder till Skanska

Skanska ska bygga oljeraffinaderi i Brasilien. Ordern är värd cirka 1,8 miljarder kronor.

Skanska bygger den första enheten vid ett nytt raffinaderi för råolja i Brasilien. Den totala kontraktssumman uppgår till 623 miljoner dollar, varav Skanskas del motsvarar cirka 250 miljoner dollar.

— Det är mycket pengar och ett viktigt projekt för oss. vi har haft flera stora kontrakt i Brasilien som börjar ta slut nu, så vi behövde fylla på i orderboken, säger Peter Gimbe, presschef på Skanskakoncernen.

Det nya raffinaderiet ska heta Petrochemical Complex och kommer att ligga i delstaten Rio de Janeiro. Kund är energibolaget Petrobras och anläggningen dimensioneras för att processa cirka 150 000 fat per dag.

Skanska leder konsortiet som ska ansvara för planering, konstruktion och byggande av anläggningar inklusive elektromekaniska installationer. Skanska ska även assistera för igångsättning och drift.

Arbetet inleds omedelbart och ska slutföras på 36 månader. 2013 ska anläggningen vara i drift. Cirka 3 000 medarbetare kommer att engageras i projektets mest intensiva fas.

Skanskas verksamhet i Latinamerika är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin och har cirka 10 000 medarbetare.

Hur rimmar verksamheten i Latinamerika med er miljöprofil?

— Mycket av världens välstånd bygger på olja och gas och anläggningarna måste finnas och skötas. Bara för att man har en grön profil kan man inte låta bli att se till att vårt välstånd fungerar. Mycket av det vi gör handlar om att hjälpa energibolagen att göra utvinningen så effektiv och miljövänlig som möjligt, säger Peter Gimbe.

Skanskas verksamhet i Latinamerika har tidigare kritiserats, bland annat av Swedwatch. Kritiken har handlat om misstänkta mutor bland Skanskapersonal i Argentina och om oljeprojekt som drabbar lokalbefolkningen i Ecuador.

Hur bedömer du möjligheterna att bedriva Brasilienprojektet på ett schysst sätt?

— Brasilien är stor skillnad mot Ecuador. I Ecuador hade vi ett fåtal personal på gränsen till Colombia, där Farc-gerillan håller till. Det finns mig veterligen inget inbördeskrig eller gerilla i Rio de Janeiro och kunden Petrobras är erkänd för att jobba mycket med miljö och arbetsmiljö. Vi kommer att se till att arbetsmiljö och etik fungerar på den här arbetsplatsen också, säger Peter Gimbe.

Staffan Söderberg på Världsnaturfonden, som tidigare har jobbat på Skanska, tycker att bolaget bör se över sina produkter och tjänster så att de passar in i ett långsiktigt hållbart samhälle.

— Skanska kan välja vilken produktflora man vill ha. De har till exempel valt att inte bygga stora vattenkraftverk därför att riskerna för miljö och varumärke är för stora, säger Staffan Söderberg.

Bör Skanska också välja bort oljeraffinaderier?

— De borde överväga om den branschtillhörigheten är framtiden, säger Staffan Söderberg.