Nyheter

JM anmälda för miljöbrott

JM anklagas för miljöbrott vid byggandet av 30 lägenheter på Restaurantholmen i Saltsjöbaden. Byggföretaget ska ha varit ovarsam i utförandet av byggprojektet, som sker i ett naturskyddat område.

— Det är smutskastning. Vi har utfört arbetet i linje med miljöbalken, säger Martin Asp, projektansvarig på JM, till Dagens Nyheter.

Anmälaren är Restaurantholmen Rösunda, som enligt tidningen ligger i ekonomisk tvist med JM. Rösunda menar att totalentreprenören JM inte har utfört dagvattenavrinning och sprängning för bergvärme på rätt sätt. Restaurantholmen skyddas av riksintresset, vilket kräver extra varsamhet.

Håkan Carlsson, styrelseordförande i Rösunda, anser att felaktigheterna kan få konsekvenser på miljön i området. Nu vill han att miljöåklagare utreder om JM gjort sig skyldig till brott mot miljöbalken.

— Det är inte fråga om smutskastning. Men hela projektet har jäktats fram, och nu har mitt företag blivit en nagel i ögat på JM, säger Håkan Carlsson till DN.

Den ekonomiska tvisten handlar om att JM vill ha mer betalt för jobb som företaget har utfört åt Rösunda. Men Håkan Carlsson hävdar att det inte har med miljöbrottsanmälan att göra.