Nyheter

JM säljer sitt planerade huvudkontor

Vy över Karlbergsområdet när den byggnaden är klar. Foto: TMRW.

JM säljer kontorshuset K1 Karlbergs Strand i Solna till Fortifikationsverket. Affären uppgår till 2,4 miljarder. Fastigheten är därmed inte längre aktuell som nytt huvudkontor för JM.

JM har tecknat avtal med Fortifikationsverket om försäljning av kontorsprojektet K1 Karlbergs Strand i Solna. Affären uppgår till 2,4 miljarder kronor.

Byggnaden omfattar drygt 20 000 kvadratmeter och har ritats av Wingårdhs arkitekter. Tomten ligger insprängd mellan Karlbergs slottspark och Essingeleden, nära både city och naturen, gångavstånd till Stadshagens tunnelbana och med sjöutsikt åt två håll.

Byggstarten ägde rum i januari 2021 och kontorshuset är under uppbyggnad.

– Vi håller på med bottenplatta och garageväggar, berättar Simon Backe, regionchef JM Fastighetsutveckling Stockholm.

Tar hela fastigheten i anspråk

Syftet var att JM skulle flytta in i halva huset med sitt huvudkontor. Nu blir det istället Fortifikationsverket som utökar sin verksamhet på Karlbergsområdet, där Försvarsmakten sedan tidigare bedriver verksamhet i Fortifikationsverkets fastigheter. Fortifikationsverket har behov av att ta hela fastigheten i anspråk, som förvärvas för att möta Försvarsmaktens behov.

JM får fundera i nya banor om vart deras nya huvudkontor ska byggas.

– Vi letar ny mark, men mer än så är för tidigt att uttala sig om, säger Simon Backe.

Villkorat av regeringsbeslut

Planerat tillträde är under det första kvartalet 2025 då byggnaden beräknas vara färdigställd. Förvärvet är villkorat av regeringsbeslut och likvid erhålls vid tillträde. Affären kommer att från och med fattat regeringsbeslut intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.

– Vi är stolta över att kunna bistå Fortifikationsverket med en kontorsfastighet som kommer att kännetecknas av utomordentligt fint utformade och flexibla kontorslokaler, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

– Efter regeringsbeslut har vi möjlighet att erbjuda bra förutsättningar för Försvarsmaktens verksamhet i Stockholmsområdet, säger Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson, ett i pressmeddelande.