Nyheter

JM: ”Efterfrågan ökar <br></br> på bostäder”

JM rapporterar om ökad efterfrågan i bland annat Stockholm i sin kvartalsrapport. Bostäder är intressanta igen.

Efterfrågan på JM:s bostäder var fortsatt avvaktande under inledningen av 2009, men har förbättrats för bolagets huvudmarknader Sverige och Norge. Det framgår av kvartalsrapporten som presenterades på tisdagen, skriver Affärsvärlden / Direkt.

”Vi ser ökat intresse för våra projekt i Sverige och Norge men konjunkturoron innebär fortsatt en försiktig hållning från våra kunder. Benägenheten att teckna kontrakt har dock ökat i projekt med i tiden närliggande inflyttning. Likväl är vi fortsatt restriktiva att produktionsstarta nya bostadsprojekt”, skriver JM:s vd Johan Skoglund i delårsrapporten.

Han säger också att en viss förbättring av finansieringsförutsättningarna för JM har skett men att situationen ännu inte är normaliserad, vilket har en temporär negativ effekt på kassaflödet samtidigt som vissa projektstarter fördröjs.

”Konjunkturen har nu tydligt försvagats, vilket har inneburit ett generellt försämrat efterfrågeläge på våra marknader där dock den lägre räntenivån har bidragit till en viss förbättring av bostadsmarknaden under senare tid. På längre sikt gäller fortsatt goda fundamentala förutsättningar för vår affär”, säger Johan Skoglund.

För Affärsområdet JM Bostad i Stockholm märker bolaget att den minskade efterfrågan på begagnade lägenheter har stannat av:

”Efterfrågan på bostadsrätter på andrahandsmarknaden har stabiliserats inom attraktiva områden under inledningen av året. Den lägre räntenivån samt prisanpassning av projekten har medfört att kundernas benägenhet att teckna avtal i JMs projekt med i tiden närliggande inflyttning har ökat”, skriver JM i rapporten.

JM redovisar ett resultat före skatt på 66 miljoner kronor för det första kvartalet (457). Det var därmed 39 procent sämre än analytikernas snittprognos på 109 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

I det första kvartalet redovisade JM ett resultat från fastighetsförsäljningar på 13 miljoner kronor (3). Nettoomsättningen blev 2 119 miljoner kronor (3 166), jämfört med förväntade 2 189 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 96 miljoner kronor (457), vilket gav en rörelsemarginal på 4,5 procent (14,4).

Analytikerna hade räknat med rörelseresultat och en marginal på 124 miljoner kronor respektive 5,7 procent.

Koncernens nettoresultat blev 47 miljoner kronor (328) vilket motsvarar 0:60 kronor per aktie (3:70).

JM:s kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -464 miljoner kronor i kvartalet (-235).

Affärsvärlden / Direkt

Läs fler nyheter på www.affarsvarlden.se