Nyheter

JM Entreprenad och Riksbyggen inleder samarbete

I Norra Tyresö centrum uppför Riksbyggen 72 bostadsrätter i Brf Steget. Entreprenör är JM Entreprenad. Bild: Riksbyggen

JM Entreprenad och Riksbyggen har tecknat ett samarbetsavtal med intentionen att JM Entreprenad bygger bostäder åt Riksbyggen. Det handlar om ett femårigt samarbetsavtal för nyproduktion av bostäder i Stockholms län. Syftet med avtalet är ökad effektivitet, kvalitet och ha fokus på hållbarhetsfrågorna genom hela byggprocessen.


Samarbetet förväntas höja effektiviteten i JM Entreprenads bostadsbyggande till nytta för både beställare och slutkund, skriver JM i ett pressmeddelande, och Peter Neuberg, vd för JM entreprenad, säger:

– JM Entreprenad har ambitionen att ytterligare fokusera sin affär både avseende verksamhet och val av prioriterade kunder. Vårt samarbetsavtal med Riksbyggen ligger i linje med denna ambition där vi är mycket nöjda med vår överenskommelse. Den skapar förutsättning för en effektiv produktion av kvalitativa bostäder där hållbarhetsperspektivet är av särskild vikt. Avtalet utgör grund för ett långsiktigt samarbete med Riksbyggen i värdeskapande form för båda parter.

Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbyggen Bostad Stockholm/Uppland/Norr, kommenterar överenskommelsen:

– Vi har flera pågående projekt med JM Entreprenad i Stockholms län, till exempel Brf Djurgårdsvyn, Norra Djurgårdsstaden och Brf Steget, Tyresö. Det känns mycket bra att vi har överenskommit om ett långsiktigt samarbete med JM Entreprenad. Tack vare samarbetet kommer vi att få en kontinuitet och möjlighet till ökad effektivisering och kunskapsöverföring mellan projekten. 

–Samarbetsavtalet ska även leda till ökad social hållbarhet. Det kan till exempel handla om att öka antalet lärlingsplatser och att främja en sund arbetsmarknad genom inkludering, mångfald och bra arbetsmiljö.

I Norra Djurgårdsstaden uppför Riksbyggen Brf Djurgårdsvyn med 49 bostadsrätter. Det är ett projekt med det senaste inom hållbar utveckling och med en gestaltning utöver det vanliga. Brf Steget i Tyresö kommer att innehålla 72 bostadsrätter i bästa läge och är den första av flera etapper i det nya Norra Tyresö centrum.

Just nu pågår arbetet med att hitta de första lämpliga projekten som kommer att genomföras inom ramarna för det nya samarbetsavtalet.