Nyheter

JM inför lågenergihus som standard

Samtliga 3 500 bostäder JM producerar varje år ska vara lågenergihus. <br></br> — Vi blir ledande i Europa på att bygga långenergihus, säger Lennart Henriz på JM.

1986 påbörjade JM sitt första energiprojekt. Nu, tjugo år senare, storsatsar byggföretaget på energibesparing.
— Det byggs enstaka passivhus här och där, vi vill satsa ordentligt och inför lågenergihus som standard i all nyproduktion, säger Lennart Henriz, kvalitets- och miljödirektör på JM.

Samtliga de omkring 3 500 bostäder som JM producerar varje år ska ha bättre isolerade väggar och fönster, värmeåtervinning av frånluften och individuell värmemätning som standard. Det kommer enligt Henriz att sänka energianvändningen med 35 procent.

Förbrukningen kommer att hamna avsevärt under de krav som Boverkets byggregler ställer, på maximalt 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
— Förbrukningen beror självklart på vilka som bor i bostäderna. Vi har räknat på ett exempel med ett hushåll med normal förbrukning i ett flerbostadshus i Stockholm. Förbrukningen hamnar då på omkring 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Klimat- och energifrågorna blir allt viktigare för konsumenterna, även i fråga om det egna boendets klimatpåverkan.
— Det finns ett intresse för energi- och miljöfrågor i dag som vi inte såg för bara några år sedan. Och det kommer att bli ännu större.
En färsk undersökning som JM låtit genomföra visar att 78 procent av företagets förturskunder ser energisnålt boende som en avgörande miljöaspekt när de ska köpa bostad.

Tror ni att era kunder är beredda att betala mer för att få bo i ett lågenergihus?
— Vi räknar med att det kommer att betala sig direkt för våra kunder. De kommer att minska sin energikostnad med omkring 2 500 kronor per år, säger Lennart Henriz.

Det första lågenergihuset ska stå klart 2009. Enligt Henriz finns det tre åtgärder som är viktiga vid byggandet av lågenergihus:

Klimatskal
— Huset måste vara välisolerat och tätt, med väldigt bra väggar och fönster. Som Sveriges största bostadsbyggare har vi ett ansvar för att husen vi lämnar ifrån oss har ett bra klimatskal. Husen ska ju stå i mer än hundra år!

Systemval
— Vi har vattenburen värme och ska ha bra värmeåtervinning av frånluften i våra hus.

Ditt eget beteende
— Vi kan påverka energiförbrukningen enormt mycket i vårt boende. Genom att sänka inomhustemperaturen kan energiförbrukningen minskas markant, säger Lennart Henriz.
— Individuell mätning av varmvatten ska finnas i varje bostad vi bygger. Det har visat sig sänka energiförbrukningen markant.