Nyheter

JM jagar nya chefer

JM startar allt fler projekt och anställer ny personal. – Största utmaningen nu är att hitta och behålla arbetsledare och andra chefer till produktionen, säger Johan Skoglund, koncernchef på JM.

JM lämnade en första kvartalsrapport som visar att lågkonjunkturen definitivt är över. Och den hårda vintern har inte slagit mot resultatet. Vinsten steg till 265 miljoner kronor jämfört med 93 miljoner samma, dystra period 2010.

Rörelsemarginalen ökade från sju till elva procent.

840 bostäder har sålts medan 908 byggstartats. Det betyder att JM har ungefär 6 000 bostäder under produktion, vilket inte är långt från rekordnivåerna från tidigare högkonjunktur på 6800.

– De nivåerna kommer vi kanske att komma upp i igen 2012, säger Johan Skoglund.

Utbudet av planlagd mark minskar visserligen men JM har bra med byggrätter i portföljen. Hindret för att öka byggtakten är personalbrist.

– Det kommer att bli brist på produktionspersonal. Vi måste jobba mycket med att både hitta och behålla personal. Vi utvecklar också vår personal i JM-akademin och jobbar med mentorskap, säger Johan Skoglund.

Under 2010 ökade antalet anställda på JM från 1850 till 2100. Under första kvartalet har ytterligare 70 personer anställts. Och fler kommer att rekryteras under året.