Nyheter

JM köper mark i Lund

JM planerar 200 nya bostäder i Lund. Bolaget har köpt fastigheten Måsen 16 i västra Lund för 60 miljoner kronor. Detaljplanen medger 200 bostäder.

– Efterfrågan på nya bostäder i attraktiva lägen är fortsatt mycket stor i Lund, säger Jonas Håkansson, regionchef på JM.
Byggstart är planerad till sommaren 2008. Första inflyttning beräknas ske under våren 2010.