Nyheter

JM: Myndigheter hämmar starter

Johan Skoglund, vd och koncernchef JM. Foto: JM

Bostadsutvecklaren JM:s intäkter inom affärsområdet Bostad Stockholm var 1.435 miljoner kronor i det första kvartalet (1.475). Rörelsemarginalen blev 16,0 procent (18,6) då rörelseresultatet var 229 miljoner kronor (274). 


JM anger att antalet sålda bostäder i Stockholm var 238 stycken i det gångna kvartalet (117), efter 286 stycken i det fjärde kvartalet.

 Samtidigt startades produktion av 89 bostäder i Stockholm under det första kvartalet (215) och JM hade i slutet av mars 3.042 bostäder i pågående produktion i huvudstadsområdet (3.115 vid årsskiftet).

”Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare. Dessutom har ett stort utbud av nyproducerade bostäder i Stockholm en fortsatt dämpande effekt”, skriver Johan Skoglund i vd-ordet.

Angående antalet produktionsstartade bostäder i Stockholm framhåller han att det ”stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym” trots vissa genomförda prisjusteringar.

”Vi har projekt för cirka 400 bostäder i Stockholm, inklusive ett hyresrättsprojekt, där produktionsstarter fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna goda för tydligt högre nivå av produktionsstarter under återstoden av året”, skriver han.

I övriga Sverige, Riks, sålde JM 243 bostäder (244) samt startade produktion av 271 enheter (286) under kvartalet.
Sammantaget för koncernen, som även inbegriper Utland med Norge och Finland, såldes 667 bostäder (480) och antalet starter var 406 stycken under det första kvartalet (570).

Antal bostäder i pågående produktion uppgick till 7.872 enheter vid utgången av mars (7.835 vid årsskiftet), varav procent var 61 bokat eller sålt (57% den 31/12).

Antalet osålda bostäder i avslutad produktion uppgick till 107 stycken den 31 mars, att jämföra med 140 stycken vid årsskiftet.

Det är myndighetsbeslut snarare än efterfrågan som hämmar JM:s produktionsstarter i Stockholm. Det sade bostadsutvecklarens finanschef Claes Magnus Åkesson under fredagsförmiddagens rapportpresentation.

På rullande tolv månader till och med mars i år var produktionsstarterna 731 enheter i Stockholm, efter 89 starter i det första kvartalet. JM har dock fortsatt ambitionen att komma över 2018 års nivå om 857 starter i huvudstadsregionen.

”Vi vill starta något mer än under 2018 men det beror även på myndighetsbeslut”, sade vd:n Johan Skoglund.

Det rör sig om ett bostadsrättsprojekt i Spånga samt ett annat i Årsta, båda med dryga 100 lägenheter vardera, som JM hoppas få beslut på plats för i närtid.

Därutöver väntar bolaget på de sista myndighetsbeskeden avseende projektet Valla Park, framkom vidare.

”Vi trodde vi skulle kunna starta Valla Park redan under 2018, men tror inte att det projektet är så långt bort nu”, sade vd:n.

Johan Skoglund lyfte fram att om JM nu vågar starta bra projekt kring Stockholm, där det skett viss bokning inför, så kommer det sedan i stort sett bara vara de som har bostäder med inflytt under åren omkring 2021-2022.

De bostäder som nu börjar färdigställas såldes under tiden då bostadspriserna toppade 2017. Prisnivån på nyproducerat ligger i dagsläget omkring 10 procent lägre, jämfört med toppen 2017, fortsatte han.

Nyhetsbyrån direkt JM : Delårsrapport januari – mars 2019 

  • Intäkterna minskade till 3 669 mkr (4 054) och rörelseresultatet minskade till 313 mkr (528). Rörelsemarginalen minskade till 8,5 procent (13,0). Resultatetinkluderar en engångskostnad för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om -180 mkr
  • Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 3 719 mkr (3 790), rörelseresultatet till 506 mkr (533) och rörelsemarginalen till 13,6 procent(14,1)
  • Resultatet före skatt minskade till 291 mkr (512). Resultat efter skatt minskade till 228 mkr (399)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 18,4 procent (30,5). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,30kronor (5,70)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 468 mkr (-18)
  • Antal sålda bostäder ökade till 667 (480) och produktionsstarterna minskade till 406 (570). Myndighetsbeslut fördröjer produktionsstarter