Nyheter

JM överklagar detaljplan

JM ska bygga sex kvarter med bostadsrätter i området Björkris i Kungsbacka. Men bolaget påbörjar inte bygget — utan överklagar detaljplanen för att vinna tid.

Enligt Göteborgsposten anser JM att finanskrisen förändrat förutsättningarna. De vill därför förhandla om avtalet med kommunen.

– Vi skickar in en komplettering av överklagan till länsstyrelsen. Men förhandlingar pågår med kommunen och de går framåt. Vi kommer att komma överens, säger JM:s avdelningschef Andreas Kandre till Göteborgsposten.

Enligt kontraktet ska JM betala 63 miljoner till kommunen när detaljplanen vinner laga kraft. Datumet skjuts upp genom att planen överklagas.

Men skälen som anges för överklagan är bland annat att kommunen kräver mer parkeringsplatser i området än vad som är brukligt. JM hävdar att detta strider mot plan- och bygglagens krav ”på god hushållning och hållbar utveckling”, skriver Göteborgsposten.

Hyresrätterna som ska byggas i Björkris av en annan byggherre hindras nu av JM:s överklagande.